Afghanistan: Government Formation and Performance

Congressional Research Service CRS, en avdelning inom USA:s nationalbibliotek Library of Congress, har skrivit en rapport som beskriver regeringens bildande och prestanda i Afghanistan samt om korruption, val, säkerhetssituationen i landet. Rapporten gavs ut 5 februari 2009.

Länk till externt dokument: http://fpc.state.gov/documents/organization/117767.pdf .Lämna ett svar