AFGHANISTAN: Civila alltmer drabbade av konflikten

2009-02-20 13:06

Tiotusentals afghaner har tvingats fly sina hem på grund av upptrappade strider i landet. Bristen på mat gör att dessa flyktingar är i behov av omedelbar humanitär hjälp, säger Amnesty.

Organisationen uppmanar världsamfundet att lägga upp en strategi för att hjälpa det afghanska folket. Uppmaningen kommer i samband med att USA:s president Barack Obama tillkännagivit att ytterligare 17 000 soldater ska skickas til Afghanistan, han uppmanade även andra länder att skicka fler soldater.

– USA och världsamfundet bör fokusera på att förbättra det afghanska folkets rättigheter och välfärd istället för på militära lösningar, säger Sam Zarifi, chef för Amnestys Asienavdelning.

FN:s flyktingorgan, UNHCR, beräknar att omkring 235 000 människor är på flykt i Afghanistan. Flertalet av dessa har flytt sina hem på grund av strider mellan regeringsstyrkor, tillsammans med allierade trupper från USA och NATO, och väpnade oppositionsgrupper, bland annat talibaner, speciellt i de sydliga, sydvästliga och nordvästra delarna av Afghanistan.

– Vi är halvvägs igenom ännu en hård vinter i Afghanistan och tiotusentals människor är på flykt på grund av strider och akut matbrist. Människor som redan innan kriget levde i ett land som hade bland de sämsta ekonomiska förhållandena i världen, säger Sam Zarifi.

Striderna mellan olika väpnade grupper har förvärrat effekterna av den pågående torkan och höjt osäkerheten kring mattillgången i västra och norra Afghanistan. Tusentals familjer har tvingats uppsöka skydd i säkrare och mer välbärgade områden, bland annat Herat och Kabul. De som tvingats på flykt i de sydliga delarna av landet har sökt skydd i flyktingläger i närheten av Kandahar. Där riskerar de att hamna mitt i strider mellan regeringsstyrkor och talibaner och tillgången till humanitär hälp är i stort sätt obefintlig.

I december 2008 besökte utredare från Amnesty flera provisoriska flyktingläger som satts upp av flyktingar i Kabul och Herat. Utredarna fann mer än 700 familjer som bodde i slumlika förhållanden i västra Kabul. I Herat, en provins i västra Afghanistan, fann de hundratals familjer som bodde i flyktinglägren Maslakh och Shaidayee. Tusentals andra flyktingar har flyttat in hos släktingar eller hyrt bostäder i Kabul och Herat.

– Människorna i lägren i Kabul och Herat lever i ytterst bristfälliga skjul, utan tillgång till värme eller ordentliga sovplatser. Barn och äldre människor tvingas sova på den fuktiga marken. De flesta i lägren saknar nästan helt tillgång till dricksvatten, mat, sjukvård eller utbildning, säger Sam Zarifi.
– Våra utredare har även upptäckt förekomsten av smittsamma sjukdomar, som tuberkulos, fortsätter han.

Flera flyktingar i Herat och Kabul berättade för Amnesty att de var tvungna att fly för att talibanerna och andra väpnade oppositionsgrupper hindrade frivilligorganisationer från att hjälpa folket i det krigsdrabbade områdena i södra och östra Afghanistan.

Enligt ANSO (Afghan NGOs Safety Office) som övervakar frivilligorganisationers arbete i Afghanistan, blev 31 hjälparbetare dödade och 78 kidnappade av väpnade oppositionsgrupper och kriminella gäng, 2008. ANSO har dokumenterat 176 attacker mot frivilligorganisationers anställda och kontor. Bara i år har en hjälparbetare mördats, sju blivit kidnappade och 25 attacker har utförts mot konvojer och kontor tillhörande frivilligorganisationer.

– Genom att mörda och attackera hjälparbetare begår dessa väpnade oppositionsgrupper och kriminella gäng krigsförbrytelser. De hindrar även viktig humanitär hjälp från att komma fram, vilket fövärrar den redan svåra situationen för tiotusentals människor som lider av matbrist och kyla. Särskilt kvinnor och barn som inte har någon tillgång till sjukvård och utbildning, säger Sam Zarifi.

Jasin Abdulssmed,
Amnesty Press och media (praktikant)

Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
—————————–
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

http://www.newsdesk.se/pressroom/amnesty_international__svenska_sektionen/pressrelease/view/afghanistan-civila-alltmer-drabbade-av-konflikten-273955Lämna ett svar