اعلان مراسم تشییع جنازه

با اندوه  وتاثر فراوان اطلاع بدست آوردیم که  مرحومه مزاری فخری سابق معاونه لیسه دوستی نسبت مریضی که عاید حال شان گردیده بود، بتاریخ 22 اگست 2020در شهر هودیکسوال (Hudiksvall) سویدن  داعیه اجل را لبیک گفت .

انا لله و انا اليه راجعون

بنأ برتوصیه های اداره صحت عامه سویدن درشرایط شیوع ویروس کرونا ، مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری آن مرحومه در حضور داشت آن عده اعضای خانواده مقیم کشور سویدن به تاریخ ۲۷/۸/۲۰۲۰ ساعت ۱۰ پیش از ظهر  در شهر Hudiksvall برگزار میگردد.

اعلان فوتی :

بسم اله الرحمن الرحیم

بازگشت همه به سوی اوست.

داکتر سیداحمد ، انجنیر میر فضل احمد، داکتر احمدشاه مرحوم میر علی احمد علی ـ برادران؛ عبداله ـ  پسر؛ فخریه ارسلا و عاقله ـ خواهران ؛ ترینا صدیقی،یما ارسلا وایمل ارسلا ـ خواهر زاده ه ؛  کنیشکا آرین، کیکاوس کمال ، ادریس احمد، راحیل بارکزی، غزال آرین، طارق احمد، سلیمان جعفری، حمیرا ،دیانا و ماریا ـ  برادرزاده ها ؛کبرا علی ،طاهره احمد،عابده احمد وثریا جعفری ـ خانم های برادران ؛ صدیقه کریمی ـ دختر عمه ؛ شفیقه واعظی  ـ دختر خاله ؛ سید نعیم واعظی ـ  پسر عمه ؛ فهیم صدیقی ـ داماد خواهر؛ عمر بارکزی ـ داماد برادر.

نسبت وفات مرحومه مزاری فخری سابق معاونه لیسه دوستی به اطلاع دوستان میرسانند

که مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری آن مرحومه در حضور داشت آن عده اعضای خانواده مقیم کشور سویدن به تاریخ ۲۷/۸/۲۰۲۰ ساعت ۱۰ پیش از ظهر  در شهر Hudiksvall برگزار میگردد.

آدرس:

Sofiedals griftegård

‏Kungsgatan 55B, 824 34 Hudiksvall

برای معلومات به تیلفون  ذیل به تماس شوید

0707777274

ابراز تسلیت :

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحومه مغفوره مزاری فخری به تمام بازماندګان ، اعضای خانواده ، اقارب و دوستان مرحومه مغفوره  تسلیت گفته برای مرحومه مغفوره از بارګاه خداوند متعال بهشت برین استدعا نموده وروح شانرا شاد میخواهد.Lämna ett svar