آگهی شروع تمرینات باسکتبال در کمون هودینگه

قابل توجه افغانان که در کمون هودینگه ( Huddinge) زندگی میکنند تمرینات باسکتبال هودینگه برای دختران وپسران از ۱۰ سال بالا ونوجوانان ،جوانان ، مردان وزنان آغاز گردیده است .شما افغانهای عزیز میتوانید فرزندان تان را ثبت نام نمائید برای معلومات بیشتر به سایت هودینگه باسکت مراجع نماید ویا به تیلفون 0721282151 به تماس شوید.

https://www.huddingebasket.se/?fbclid=IwAR3H3mPDpUO80ylA3pXL7AdL5RPUwo8B6ufge3rB8jSSfzBRpcjD-EJ94XYLämna ett svar