یک جوان افغان دریک جنگ براثر ضربه چاقو در مرکز شهر استاکهولم جان باخت

با تاسف و تاثردیروز شام مورخ اول جولای 2020 روز نامه اکسپرسن (Expressen) از چاقو کشی ها میان یکتعداد جوانان افغان در داخل شهر استاکهولم خبر پخش کرده است . در نتیجه این زد وخورد ها و چاقو کشی سه نفر زخمی گردیدند و ازجمله یک جوان 20 ساله جان باخته است. برطبق خبر روزنامه اکسپرسن ( Expressen) به پولیس حوالی ساعت 19.49 خبر رسید که دونفر در مرکز شهر در یک چاقو کشی زخمی شده اند .
بر طبق خبر به تعداد 15 الی 20 نفر بین خود جنگ نموده در ابتدا یک نفر در یک محل به اسم کونگستریدگوردن (Kungsträdgården) زخمی شده و وسپس فرد 20 ساله مظنون به جرم به محل دیگر (Västra Trädgårdsgatan) رفته و در آنجا توسط دونفر تعقیب شده و بازهم جنگ و چاقو کشی شروع گردیده که در نتیجه آن دو نفر دیگر زخمی شدند و خود فرد مظنون نیز زخمی جزیی گردیده و در وقت فرار از محل توسط پولیس دستگیر و نخست به شفاخانه انتقال داده شد و سپس به جرم قتل تحت نظارت گرفته شد .
هر سه قربانی جوانانی اندکه در افغانستان به دنیا آمده اند.در کل چهار نفر به شفاخانه منتقل گردیدند.
براساس اطلاعات روزنامه اکسپرسن (Expressen) ، منشاء نزاع به این صورت بوده که یکی از قربانیان برای دوست دختر این فرد دستگیر شده مزاحمت نموده است. بعد از دعوا بوتل بر سر فرد مظنون به قتل زده شده است و همین امر باعث شد تا مرد دستگیر شده چاقو را بیرون نماید و بالای افراد دیگربا چاقو حمله کند. 
محکوم به جرم
این فرد مظنون بیست ساله در سال گذشته به جرم های مختلفی از جمله مقاومت خشونت آمیز ، جرائم مواد مخدر و نقض قانون چاقو محکوم گردیده بود. بیشتر در لینک زیر بخوانید:


Lämna ett svar