اسلحۀ شنگن: تعادل بین حرکت آزاد و امنیت در اروپا

روی دار بلند اروپا: امنیت در مقابل آزادی

در جهانی که به طور فزاینده‌ای به مرزها و کنترول‌های سخت‌گیرانه تمایل دارد، آخرین اصلاح شنگن اروپا یک نفس تازه و خوش‌آمد است. نمایندگان کمیته حقوق مدنی پارلمان اروپا پیشنهاداتی ارائه داده‌اند که اطمینان می‌دهند کنترول‌های مرزی در منطقه محبوب شنگن فقط زمانی دوباره اجرا می‌شوند که کاملا ضروری باشد. این یک اشاره واضح به اصول بنیادی اتحادیه اروپا (EU) است – وحدت، حرکت آزاد، و ارزش‌های مشترک.

اصلاح جدید تأکید می‌کند که هر گونه محدودیت‌ها یا کنترل‌های مرزی باید موقت، هدفمند، و موجه باشند. در حالی که جهان شاهد افزایش وقوع‌های اضطرار بهداشتی است، نمایندگان پارلمان اروپا بر یک پاسخ متحدانه از اتحادیه اروپا تأکید می‌کنند، تأمین محدودیت‌های موقت بدون مانع شدن حرکت شهروندان اتحادیه اروپا، ساکنان طولانی مدت، و جویای‌های پناه. یک رویکرد هماهنگ به بحران‌های صحت عامه، بدون کم‌توجهی به حرکت آزاد، نیاز ساعت است.

یکی از نکات برجسته این اصلاح، تاکید بر تقویت همکاری پلیس در مناطق مرزی است، که آن را به عنوان یک جایگزین برای کنترل‌های مرزی پیشنهاد می‌کند. این نشان‌دهنده یک تغییر از اقدامات واکنشی به اقدامات پیشگیرانه است، که می‌تواند مرزهای اروپا را امن‌تر، ولی قابل دسترس کند.

وضوح معیارها: مرزها کی بسته می‌شوند؟

نمایندگان پارلمان اروپا معیارهای واضحی برای بازآوردن کنترول‌های مرزی ارائه داده‌اند، که در پاسخ به تهدیدات فوری و قابل شناسایی، مانند تروریسم، خواهد بود. زمان تعیین‌شده برای این کنترول‌ها، حتی در مواجهه با تهدیدات قابل پیش‌بینی، به هجده ماه محدود خواهد شد. در سناریوهای بسیار شدید، جایی که تهدید پایدار باقی می‌ماند، شورای اروپا می‌تواند کنترول‌های گسترده‌تری را مجاز کند. جوهر مسأله واضح است – کنترول‌های مرزی آخرین گزینه هستند، نه پیش‌فرض.

به طور جالب، نمایندگان پارلمان اروپا پیشنهاد داده‌اند که برخی مفاهیم مرتبط با مهاجرت را از اصلاح شنگن جدا کنند. مسئله مورد بحران که کشورهای سوم ممکن است مهاجران را به عنوان ابزار استفاده کنند تا ملت‌های اتحادیه اروپا را ناپایدار کنند، توصیه می‌شود در یک پیشنهاد جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. این رویکرد متمایز، پیچیدگی و حساسیت گفتمان مهاجرت در اروپا را تأکید می‌کند.

بیانیه گزارشگر سیلوی گیوم پس از رای، روح اصلاح را نمایان می‌سازد. وی تأکید می‌کند که جوهر شنگن یکی از بزرگترین دستاوردهای اتحادیه اروپا است، که نمایانگر آرمان‌های ۴۵۰ میلیون اروپایی است. در قاره‌ای که ملت‌ها با دوگانگی مرزهای باز در مقابل نگرانی‌های امنیتی مواجه هستند، اصلاح شنگن مجدداً تعهد اروپا به اصول بنیادین خود را تکرار می‌کند.Lämna ett svar