نگرانی مرکز حقوق پناهندگان از تدابیر محدودکننده جدید

مرکز حقوق پناهندگی  درباره تدابیر محدود کننده ای که در توافقنامه تیدو(Tidöavtalet ) برای کاهش تعداد پناهجویان  در سویدن پیشنهاد شده است، نگرانی خود را بیان مینماید. بر اساس این توافقنامه، پولیس باید بیشترین تعداد کنترول های داخلی را برای مبارزه با ”مهاجرت غیرقانونی و جرایم خارج از مرز” انجام دهد. علاوه بر این، پیشنهاد شده است که امکان دریافت اقامت بر اساس دلایل انسانی محدود شود و زمان قبل از امکان درخواست مجدد برای پناهندگی پس از رد باید تمدید شود.[ فعلا این زمان چهار سال میباشد ].

مرکز حقوق پناهندگی به این نکته اشاره می کند که پیشنهادهای محدود کننده در توافقنامه تیدو (Tidöavtalet )ممکن است بر نگرش عمومی نسبت به مهاجران و حقوق آنها تاثیر منفی بگذارد. همچنین، این سازمان باور دارد که پیشنهادها ممکن است منجر به قانون غیر واضحی شود که در برخی از این موارد سویدن منجر به نقض قانونی در برابر حقوق بین المللی و کنوانسیون های اروپایی شود.

توافقنامه تیدو همچنین شامل پیشنهاداتی برای تدابیری است که زندگی افراد بدون اسناد در سویدن را سخت تر می کند، از جمله تمدید تصمیمات اخراج و محدودیت در امکان پیوند خانوادگی پناهجویان شود.

با این حال، مرکز حقوق پناهندگی خاطرنشان می کند که رد درخواست پناهندگی لزوماً به این معنی نیست که فرد نیازی به حمایت ندارد. این سازمان همچنین تاکید می کند که جهان پویا است و شخصی که در زمان محاکمه زمینه کافی برای حمایت را نداشته است، ممکن است پس از اجرایی شدن حکم اخراج، آن را داشته باشد. به گفته مرکز حقوق پناهندگی، این مهم است که قوانین حقوق پناهندگی شفاف و منطبق با کنوانسیون های بین المللی باشد و با پناهجویان با احترام و وقار رفتار شود.Lämna ett svar