جاپان وعده میدهد که پروژه‌های ناتمام تتسو ناکامورا را کامل کند

image: https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_17122019.html
image: https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_17122019.html

دوشنبه، ملا محمد عباس اخوند، وزیر انتقال دهکده و رهایی از بلایای طبیعی افغانستان، با تکاشی اوکادا، سفیر جاپان در کابل دیدار کرد تا دربارهٔ کمک‌های دولت جاپان  در افغانستان صحبت کنند. این دیدار در شرایطی صورت گرفت که دولت طالبان با بحران اقتصادی و چالش‌های بحرانی دیگری مواجه است.

در این دیدار، وزیر دولتی محمد عباس اخوند، کمک‌های دولت جاپان در طول دهه‌های گذشته برای توسعهٔ افغانستان را ستود و امید ابراز کرد که این کشور در آیندهٔ بیشتری از کمک جاپان  بهره خواهد برد. همچنین، او به کمک‌های دکتر تتسو ناکامورا به جامعهٔ افغانستان اشاره کرد و گفت که او نمونهٔ روشنی از نیت نیک مردم جاپان  با مردم افغانستان بود.

در پاسخ، سفیر جاپان  اظهار کرد که مردم افغانستان برای زندگی مناسب حق دارند و نه تنها جاپان  بلکه جامعهٔ بین‌المللی نیز در این دوران دشوار باید کمک‌های خود را به مردم افغانستان ادامه دهند. جاپان  از جمله یکی از کشورهایی است که سفارت خود را در کابل چند ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 مجدداً باز کرد و کمک‌های انسانی به افغانستان ارائه داد. بستهٔ کمک انسانی جدید شامل 3 میلیون دالرکمک به قربانیان حادثه طبیعی در ولایت‌های پکتیکا و خوست بود.Lämna ett svar