تعداد درخواست‌کنندگان پناهندگی افغان در اتحادیه اروپا افزایش یافته است

Wikimedia Commons. Public Domain
Wikimedia Commons. Public Domain

تعداد درخواست‌کنندگان پناهندگی افغان در اتحادیه اروپا افزایش یافته است

یک گزارش اخیر منتشر شده توسط سازمان پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) نشان می‌دهد که تعداد افغان‌هایی که در جستجوی پناهندگی به اتحادیه اروپا رفته‌اند در سال ۲۰۲۲ افزایش قابل توجهی داشته است. این گزارش نشان می‌دهد که حدود ۱۲۹٬۰۰۰ نفر از افغانستان درخواست پناهندگی دادند که در سال ۲۰۲۲ افزایش ۱۳ فیصد از تمام درخواست‌های پناهندگی را تشکیل می‌دهند. این رقم با ۲۹ فیصدافزایش نسبت به سال ۲۰۲۱ و بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۶ است.

تداوم ورود درخواست کنندگان  پناهندگی افغان در ماه می افزایش یافته و در ماه اکتبر به ۱۵٬۴۰۰ درخواست رسید. بیشترین تعداد درخواست کنندگان پناهندگی افغان برای اولین بار درخواست داده‌اند، که ۹۲ فیصد از کل درخواست‌ها را تشکیل می‌دهند. حدود ۱۹٬۷۰۰ درخواست پناهندگی از سوی افغان‌هایی که خود را بی‌سرپرست می‌دانند، ثبت شده است که ۵۰ فیصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۱ داشته و بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۵ است.Lämna ett svar