تورنمنت ورزشي فوتبال بتاريخ 23 و24 مي در شهر بوروس

 شعبه ورزشي انجمن کلتوري انجمن افغانهاي بوروس  به ادامه تورنمنت سال گذشته ، يکبار ديگرتورنمنت فوتبال را با همکاري کورپن بوروس براه مي اندازد. اين تورنمنت قرار است بتاريخ 23 و 24 ماه مي سال جاري برگزار شود

 Inbjudan Afghanska Golden Boll.PDF

بدين منظور ازمسوولين  تمام تيمهاي فوتبال افغاني مقيم سويدن  که آرزوي اشتراک در تورنمنت را داشته باشند ، صميمانه تقاضا ميگردد که تيم هاي شانرا غرض اشتراک در تورنمنت بهاري فوتبال در شهر بوروس ثبت نمايندبراي معلومات بيشتر به شماره 0736519027 تماس بگيريد
جاويد قيام 

 Lämna ett svar