تشديد اخراجي ها در سال 2009

سال 2009 سال تشديد اخراجي ها خواهد بود ودولت پول اضافي بدين منظور اخصاص داده است

راديوي سويدن در برنامه ستوديو ايت خويش گزارش مفصلي پيرامون اخراج پناهجويان پخش نموده است . در گزارش آمده است که دولت غرض تشديد ديپورتي ها پول اضافي تخصيص داده است .در سال 2008 به تعداد 2000 پناهجو از سويدن به زور اخراج شدند . در حال حاضر،پوليس به تعداد 12500 دوسيه پناهجويان را غرض اخراج از سويدن بالاي ميز خود دارد . ازجمله اين تعداد 8000 پناهجو خود راپنهان نموده اند که براي پوليس زياد دشوار است که آنها را رديابي و اخراج نمايد. همچنان در سال 2007 به تعداد 18500 عراقي در سويدن پناهندگي داده که اکثريت آنها پاسخ منفي گرفته اند . غرض اخراج صرف پناهجويان عراقي يکسال را دربر خواهد گرفت تاهمه آنهائيکه پاسخ منفي گرفته و آنهم در صورتيکه  هرروز طياره دربست ( چارتر) شود .ازينرو پوليس از عهده تمام اخراجي ها برآمده نميتواند. اکنون از جمله 12500 به تعداد 4500 که علني زندگي داشته و اخراج شان در دستور کار قرار دارد ، دلايل مختلف مانع تحقق آن ميگردد . نداشتن پاسپورت ، هويت وغيره و همچنان کمبود جاي در نظارتخانه اداره مهاجرت . فعلاٌ در اين نظارتخانه صرف 185 جاي غرض تحت  نظارت داشتن  پناهجويان وجود دارد . در بعضي حالات در تفاهم با کشورهاي ديگر اروپايي غرض اخراج اجباري پناهجويان  طياره دربست ( چارتر ) گرفته ميشود . اما در حالات عادي يک يا دونفر پناهجو در پرواز هاي منظم صرف با تأئيد پيلوت ديپورت ميگردند. در گزارش آمده است که دليل بازداشت پناهجويان در نظارتخانه ها  اينست که حين برنامه ريزي اخراج آنها ، اين پناهجويان خود را مخفي نکنند و تکت خريده شده  تلف نگردد. گزارش مفصل را درلينک زير بشنوئيد

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1654026&BroadcastDate=&IsBlock=

نسيم سحرLämna ett svar