2008 Country Reports on Human Rights Practices – Afghanistan

Dessa rapporter utges årligen och belyser situationen gällande mänskliga rättigheter i världens länder. Rapporterna är framtagna av USA:s ambassader och U.S. Department of State i nära samarbete med lokala medborgare och olika organisationer för mänskliga rättigheter

2008 års rapporter är publicerade 25 februari 2009.

Rapporten är utgiven av the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State.

 

Länk till externt dokument: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=printdoc&docid=49a8f1b0cLämna ett svar