یک پناهجوی افغان در اداره مهاجرت سوئد خود را به آتش کشید

احسان قربانی پناهجوی افغان بدلیل دریافت پاسخ منفی به تقاضای پناهندگی خود و شرایط سخت و دشوار پناهندگی و تهدید به اخراج، در توالت اداره مهاجرت شهر آلوستاد خود را به آتش کشید و در حالی که تمام بدن وی به یک شعله آتش تبدیل شده بود از توالت این اداره خارج گردید و از سوی جمعیت حاضر در محل خاموش و به بیمارستان شهرلینشوپینگ انتقال یافت. با کمال تاسف احسان قربانی بدلیل جراحات وحشتناک سوختگی با خطر مرگ مواجه شده است

اداره مهاجرت سوئد از 3 سال پیش به درخواست پناهندگی صدها پناهجوی افغان پاسخ منفی داده و حکم اخراج آنها را به پلیس ابلاغ کرده است. در پی این حکم، پناهجویان افغان وحشت زده محل کار و زندگی خود را رها کرده و به زندگی مخفی و غیر قانونی پناه برده اند. روزی نیست که شماری ازاین پناهجویان دستگیر و به قصد دیپورت به افغانستان بازداشت نشوند. خودسوزی پناهجوی افغان در سوئد در نتیجه سیاست سخت پناهندگی و بی ارزشی به حقوق انسانی آنها از سوی مقامات دولت سوئد و اداره مهاجرت این کشور صورت گرفته است. در پی این سیاست سال گذشته نیز یک پناهجوی عراقی و مدتی پیش یک پناهجوی دیگر از اهالی کردستان عراق خودکشی کردند و به زندگی خود برای همیشه پایان دادند. هفته گذشته نیز پلیس ایتالیا اعلام کرد که بیش از 100 مهاجر بی خانمان از جمله 24 کودک افغان که در مجراهای فاضلاب در ایستگاه راه آهن قطار رم زندگی می کرده اند کشف شده است. به گفته پلیس آن کشور کودکان یافت شده دراین فاضلاب همگی 15- 10 سال سن داشته اند و همگی از کشورهای یونان و ترکیه خود را به رم رسانده بودند. در روز جمعه سوم آوریل نیز 50 مهاجر دیگر افغان در مسیر مهاجرت به ایران در شهر کویته پاکستان دریک کانتینر بلیل نرسیدن هوای کافی دچار خفگی می شوند و جان خود را از دست می دهند. پلیس پاکستان گفته است 40 نفر دیگراز آنها را در حال بی هوشی به بیمارستان انتقال داده است. گفته میشود کانتینیر حامل مهاجران افغان که از مسیرپاکستان قصد ورود غیر قانونی به ایران را داشته است حامل 150 نفر بوده که حال بقیه نیز بسیار نامساعد گزارش شده است.   دولتهای اروپایی از جمله دولت سوئد، روز به روز از ارزش و احترام به حقوق  پناهجویان فاصله می گیرند و در پی آن هزاران پناهنده و مهاجر را به بدترین و غیر انسانی ترین شرایط زندگی سوق داده اند. تحمیل چنین شرایطی به پناهجویان افغان در حالی صورت میگرد که سازمان ملل مرتبا از کمبود مواد غذایی و امکانات بهداشتی و خدمات درمانی در افغانستان هشدار می دهد و کلیه خبرگزاریها و سازمانهای حامی حقوق بشر خبر از جنگ و ناامنی اجتماعی و بیکاری و عدم وجود منابع اقتصادی می دهند. وضعیت افغانستان و پناهجویان افغان باید وجدانها را بیدار نماید. باید زندگی مخفیانه کودکان افغان در مجرای فاضلابهای شهر رم، قلب همه ما را با قلب شیرین کودکانه و بی دغدغه آنها پیوند بدهد. باید سرنوشت آنها را بر تقدس ملی و مذهبی و مرز و خاک و رنگ پوست برتری داد و وجدانهای بیدار را به دفاع از این کودکان بسیج کرد. این امر، امر انسانی همه ماست و  کودکان، مستقل از اینکه پناهجو هستند یا نه باید در برابر هرنوع قانون و مقرراتی که حقوق آنها را تحت تاثیر قرارمی دهد مصون بمانند و هر نوع تخطی از این مصونیت تحت عناوین پناهجو و مهاجر و بی سرپرست و اخراج آنها از کشور بدلیل ورود غیر قانونی و هر بهانه دیگری، بعنوان نقض حقوق کودکان باید محکوم و مردود شود.  فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی ار خود سوزی احسان قربانی در سوئد و تحمیل شرایط غیر انسانی به کودکان افغان در ایتالیا و مرگ 50 مهاجر دیگر افغان در مسیر مهاجرت به ایران بسیار متاسف است و به بازماندگان این قربانیان تسلیت میگوید و خود را در غم آنها شریک میداند. فدراسیون همه سازمانهای دفاع از حقوق کودکان و پناهجویان را به دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجران افغان فرا میخواند. فدراسیون به همراه تعدادی از انجمنها و تشکلهای افغان و شمار دیگری از سازمانهای دفاع از حقوق پناهندگی در سوئد روز جمعه 17 آوریل در چند شهر سوئد در اعتراض به سیاست پناهندگی دولت سوئد و اتحادیه اروپا و بدلیل نقض حقوق پناهجویان دست به اعتراض خواهد زد. فدراسیون همه پناهجویان و مردم معترض را به شرکت گسترده در این اعتراضات فرا می خواند.  همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی8  آوریل  2009



Lämna ett svar