یک دخترپناهجوی تنها شانزده ساله افغان در استاکهولم کشته شده است

 

با تاسف فراوان از طریق خبرنگار تلویزیون کانال چهار سویدن اطلاع گرفتیم که یک دختر صغیر پناهجوی افغان در شهر استاکهولم به قتل رسیده است. گزارش این خبرغم انگیز در روزنامه DNبه چاپ رسیده که ترجمه آن در زیر نگاشته میشود:

 

روز دوشنبه مورخ 30 می 2016 جسد بیجان یک دختر پناهجوی شانزده ساله افغان در یک جنگل در منطقه هوکرینگن Hökarängenشهر استاکهولم پیدا شده است. نظر به گزارش روزنامه داگنس نیهیتر DNچندی قبل تهدیدی علیه این دختر موجود بود و دراخیر ماه مارچ این دختر مفقودالاثردر دفتر پولیس ثبت گردیده بود.
مفقودی این دختر صغیر16 ساله افغان از محل سکونت اش ( در مسکن پناهجویان ) توسط گودمن Gode manو دوست پسر این دختر به تاریخ 20 مارچ به پولیس گزارش داده شده بود.
اما با تاسف که پولیس تحقیقاتی بخصوص ( برطبق منبع روزنامه ) در قسمت مشاهده مکالمات تیلفونی این دختر صغیر انجام نداده است.
اما چند هفته بعد از مفقودی دختر 16 ساله ، پولیس دوست پسر این دختر( 16 ساله ) را غرض تحقیق (بازجویی) به دفتر پولیس احضار نموده بود.
اطلاعاتی بدست آمده که تهدیدی علیه دختر صغیر توسط مردی کهن سال که ظاهرا با این دختر در وطن عروسی کرده بود وجود داشته و این اسناد در موبایل دوست پسر دختر ثبت و مستند شده است.
پولیس برای خبرنگار روزنامه داگنس نیهیتر DNمیگوید که مشکل است کاری انجام داد وقتی یک نفر مفقودالاثر اعلام شود. اکنون پناهجویان صغیر اکثرا مفقودالاثر اعلام میشوند ولی چند روز بعد پیدا میگردند
روز دوشنبه یک دختر بقتل رسیده یافت گردیده وپولیس تحقیقات خود را آغاز نموده است.
جسد این دختر 16 ساله در زیرلایه خس وخاشاک در یک جنگل واقع هوکرینگن شهر استاکهولم پیدا شده است. یک مرد که سگ خود را غرض رفع قضای حاجت به جنگل برده بود ، جسد دختر 16 ساله را کشف نموده وبه احتمال قوی سگ با بوی خود رد پای انرا یافته و آرنج دخترک کشته شده را کش نموده باشد.
برطبق منبع روزنامه فکر نمیشود که این دختر صغیر مدت ها قبل کشته شده باشد زیرا اسناد هویت و یک یکساعت را باخود داشته است و نتیجه گیری میگردد که این دخترک به دلیل سرقت به قتل نرسیده است.
یک شاهددر هفته گذشته به پولیس زنگ زده وگفته که او دیده که چگونه یک دختردر ناوقت نیمه شب در شب پنجشنبه بر جمعه در جنگل رها گردیده بود. اما هنوزمشخص نشده که آیا پولیس به همان منطقه رفته بود ویاخیر.
برطبق گفته یکنفر ، اکنون پولیس انگیزه قتل ناموسی را در قبال این قتل مورد بررسی قرار میدهد.ظاهرا این دختر با یکمرد کهن سال در وطن عروسی کرده وهمزمان این دختر 16 ساله ارتباط نزدیک با یک پسر همسن وسال خود داشته است. هنوز مشخص نشده که مردی که شوهر این دختر خوانده میشود در سویدن زندگی میکند ویا خیر.
تاحای هیچ شخصی مظنون به این قتل نمی باشدو دوست دختر که پولیس از وی تحقیق نموده درحال حاضر به یک آدرس مخفی زندگی میکند. خانه این پسر غرض معاینه تخنیکی مهرولاک شده است. هیچگونه سوءظن علیه این پسر وجود ندارد( مظنون به قتل نمی باشد).
این پسر به دلایل متفاوت حاضر به دادن مصاحبه نمیباشد و برای روزنامه DNمیگوید که یگانه آرزوی او اینست که پولیس تمام تلاش خود را بخرچ دهد تا دوسیه این قتل را حل وفصل نماید.
دانیل ایدلوند Daniel Edlundکه مسوولیت تحقیق قتل را بعهده دارد و همچنان توماس مالمینبی Tomas Malmenbyڅارنوال در مورد تحقیقات خیلی محتاط اند.
 آنها میگویند که ما درحال حاضر هیچګونه تفسیری به دلیل سریت تحقیقات ارایه کرده نمیتوانیم
http://www.dn.se/sthlm/dod-16-aring-var-ensamkommande-flicka/
انجمن افغانها درسویدن ، ترجمه از ن سLämna ett svar