یادبود مرحوم استاد سید خداداد فطرت منشی انجمن افغانها در سویدن

 جناب آقای استاد سید خداداد فطرت منشی انجمن افغانها در سویدن در اثر اختلاطات يك حمله قلبي   مورخ 18 مارچ 2021  داعی اجل را لبیک گفت وبه ابدیت پیوست.مراسم تشییع جنازه و تدفین جناب مرحوم فطرت روز جمعه مورخ 26 مارچ 2021 از ساعت 10.00 الی 11.00 در حضیره مسلمانان بنام استرند شیرکوگوردین ( Strandkyrkogården) واقع ( Tyresö) حومه استاکهولم برگزار گرديد. در همان روز برنامه یادبود مرحوم استاد فطرت از طریق پروگرام زووم( Zoom) با حضور همکاران ، دوستان و اعضای خانواده مرحومی برگزار گردید که اینک موضوعات  آن نشر میگردد.

بیوگرافی مرحوم استاد فطرت
سید خداداد فطرت فرزند سید ظاهر در سال 1338 هجری شمسی که مصادف به سال
1958 میلادی بوده در قریه دو آب غوربند ولایت پروان دیده بجهان گشودو در همان
دوران کودکی اش ، خانواده شان به ولایت بغلان نقل مکان داده درشهر پلخمری سکونت
اختیارنمودند.
سید خداداد فطرت دوره ابتدائی را در مکتب ابتدائیه نمبر اول پلخمری به اتمام رسانده
و بعدا شامل لیسه ذکور پلخمری شده و درسال 1359 خورشیدی از لیسه مذکور فارغ
گردید. او در سال 1360 شامل فاکولته ساینس پوهنتون کابل شد ود رسال 1364 از
دیپارتمنت فزیک ـ ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون کابل فارغ گردید.
سید خداداد فطرت بعد از اتمام دوره پوهنتون و اخذ لیسانس به خدمت عسکری اعزام
گردید و دوره مکلفیت سربازی را در شفاخانه چهارصد بسترکابل سپری نمود.
موصوف بعد از پایان دوره مکلفیت سربازی بحیث استاد در لیسه استقلال و سپس استاد
در لیسه ذکورولسوالی دوشی ولایت بغلان مقررو بعد از مدتی بحیث معاون امور
محصلان پوهنتون حکیم ناصر خسروبلخی ولایت بغلان انجام وظیفه نموده ودر ضمن
بحیث استاد در آن پوهنتون نیز مصروف تربیت اولاد وطن بود.
بعد از وقوع تحولات ویرانگر سال 1371 هجری شمسی در افغانستان که منجر به
فروپاشی حکومت مرکزی ، حاکمیت قانون و شعله ور شدن جنگهای داخلی در کشور
شد ؛ استاد فطرت با توجه به روحیهء روشنگری که داشت ، همواره تلاش می ورزید تا
متعلمین و محصلین جوان را که دچار سرگردانی و انحطاط ادامه تحصیل شده بودند ،
در ساختار نیم جان مراکز تعلیمی و آموزشی کشور هدایت نموده تا جوانان آسیب دیده و
بازمانده از تحصیل در دام گروه های درگیر جنگ نیفتند و در این راستا تلاشهای
مضاعف و بی وقفه ای نمود.
استاد فطرت با توجه به وخامت اوضاع و شدت بحران جنگ داخلی در کشور مجبور
گردید تا در سال 1377 خورشیدی کشور را ترک و از مسیر پاکستان به ایران مهاجرت
نماید و بعدا اقدام به درخواست پناهندگی به کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل متحد
نموده و در سال 1382 همراه با خانواده اش به سویدن آمده وبعنوان پناهنده مسکن گزین
گردیدند.
استاد فطرت در سال ۱۳۸۵خورشیدی   با خانم فاطمه بیات ازدواج نمود و ثمره ازدواج شان پنج پسر
و یک دختر میباشد.
استاد فطرت در سال 2009 همراه خانواده خویش به شهر استاکهولم نقل مکان نمود .
در همین سال همکاری فعال خود را با انجمن افغانها در سویدن شروع نمود و بحیث

مسوول فرهنگی انجمن و سپس مدت طولانی بحیث معاون و سپس منشی انجمن افغانها
در خدمت هموطنان خویش قرار گرفت. او بمثابه یک فرهنگی فرهیخته و با تجربه تمام
سناریو های برنامه های فرهنگی انجمن افغانها را تهیه و با مهارت و خلاقیت مدیریت
میکرد. او در این ایام بعنوان معلم و ترجمان در یکی از مکاتب خصوصی د رمنطقه
روگسوید ایفای وظیفه نمود.
استاد فطرت برعلاوه همکاری خود را با مسجد افغانها در شهر استاکهولم آغاز نمود و
بعنوان منشی مسجد افغانها د رخدمت جامعه کوچک افغانی د رشهر استاکهولم قرار
گرفت . اوهمزمان با تمام نهاد های فرهنگی و اجتماعی افغانها در استاکهولم وحومه آن
همکاری فعال داشت . او خود را مقید به یک نهاد و یک آئین نمیدانست او خود را
وابسته به همه مردم میدانست وشب وروزصادقانه و بدون دریافت پاداش مادی در
خدمت هموطنان خود قرارداشت.
استاد سید خداداد فطرت از زمره ء شخصیت های تحصیل یافته ای بود ، نویسنده توانا
و شاعر دردمندی بود و هنجار های اجتماعی را در قالب نظم و نثر بازتاب میداد ؛ در
بخش های فرهنگی و کلتوری فعال بوده و بهترین مددگار اجتماعی بوده دارای نیکو
ترین صفات انسانی و اخلاق پسندیده بود.
بارزترین خصوصیت ذاتی استاد فطرت دیدگاه جامع و واقعبینانه ای او به ماحول اش
این بود که در همه امور اجتماعی فراتر از محدودیت های قومی ، لسانی ، مذهبی فکر
نموده و انسان عملگرا بود ، معتقد به اصالت انسانیت دربرخورد ها و ارتباطات
اجتماعی بوده و برای مردم فارغ از هر مرز و محدوده ای ، رفاه و آسایش را می طلبید.
نبوغ او آینده روشن را نوید میداد ـ برای اینجانب و هم کسانیکه او را می شناختند
مرگ زودهنگام اش تکان دهنده و تاسف آور بود ، خاموشی زود هنگام این چهره ای
فرهنگی و خوش درخشیده را به خانواده داغدیده اش ، به هیئت رهبری و تمام اعضای
انجمن افغانها ، رهبری مسجد افغانها ، دوستان و شخصیت های فرهیخته و محترم که در
اینجا حضور بهم رسانیده و قبول زحمت فرموده اند ، همکاران و دوستان استاد فطرت
که از سراسر دنیا و افغانستان از طریق تیلفون و فضای مجازی مشارکت نموده و ابراز
غم شریکی نموده اند ، تسلیت میگویم و مطمین هستم که همه شما دوستان ، نخبگان مردم
ما ، خصوصا جوانان ، یاد وخاطره ای او را همچون الگوی درخشان د ردل و جان خود
گرامی خواهند داشت. روحش شاد و بهشت برین جایگاهش باد!

سید علی اقا ابراهیمی
مورخ 24 مارچ 2021Lämna ett svar