گفتگو با خانم فریما نوابی پیرامون فعالیتها وامور قونسلی سفارت افغانستان در سویدن

امروز شنبه مورخ ۱۷ اپریل حوالی ساعت يازده قبل از ظهرگفتگوباخانم فریما نوابی سکرتر اول و مسوول بخش قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در سویدن  پیرامون فعالیتها و امور قونسلی  سفارت افغانستان در سویدن توسط نسیم سحر رييس انجمن افغانها در سویدن  صورت گرفت . این گفتگو بصورت دیجیتال انجام یافت  و از طریق فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش گردید.Lämna ett svar