گزارش مجمع عمومی سالانه انجمن افغانها مورخ 5 می 2019

بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن افغانها که 25 مین سالگرد تاسیس انجمن نیز میگردید به تاریخ پنجم می ۲۰۱۹ در رستورانت ”بامیان” شهر استاکهولم  برگزار گردید.دراین جلسه بعد از استماع گزارش اساسی ، هیئت رهبری جدید انجمن انتخاب گردید. 
در این اجلاس اعضای شورای رهبری و اعضای عادی انجمن حدود 80 نفراشتراک نموده بودند.
اجلاس ساعت ۱۲ ظهر توسط آقای فضل الرحیم رحیمی منشی قبلی انجمن افتتاح گردید و سپس اعضای هیات رئیسه پیشنهادی به رای گذاشته شد که به اتفاق آراء تعداد پنج نفر متشکل از رئیس، معاون، سکرتر تحریر ودو نفر اعضا به ترتیب آتی انتخاب گردیدند.
جناب عزیز حساس(رئیس)، خانم دوکتورلطیفه فاروق(معاون)، جناب عزیزالدین عزیز(سکرتر تحریر)، خانم دوکتور رحیمه احراری وخانم سیمین آقتاش بحیث اعضا.
در قدم دوم در مورد اجندای جلسه رای گیری صورت گرفت که به اتفاق آراء اجندای زیر تصویب شد:اجندای جلسه
بعد از تایید اجندا از سوی اعضای اجلاس از آقای نسیم سحر رئیس اسبق و فعلی انجمن دعوت بعمل آمد تا گزارش یک سال فعالیتهای انجمن را ارائه نماید. متن کامل گزارش :گزارش اساسی درمورد فعالیتهای یکساله انجمن افغانها در سویدن
محترم نسیم سحر ضمن قدردانی از اعضای موسس انجمن و تجلیل بیست و پنج سالگی تاسیس انجمن کارکردهای یکسال گذشته انجمن را در بخشهای پناهندگی، فرهنگی، امور زنان، ورزشی، دینی و اجتماعی و امور جوانان طی گزارش مبسوطی ارائه نمودند.
آقای سحر ضمن یادآوری از موفقیتهای انجمن به وجود یک سلسله کمبودها در جریان کار نیزعمدتا از عدم موجودیت پلان کاری و فعال نبودن شعبات اشاره نمودند.
در متن گزارش از ابتکارات شورای زنان و شخص خانم ملیحه اصغری یاد گردید و مورد تقدیر قرار گرفت . برعلاوه در گزارش اساسی از روابط خوب انجمن با شورای رهبری مسجد افغانها یاد آوری شده بود که به همین اساس برای تمام اعضای رهبری مسجد از سوی انجمن تقدیرنامه تفویض گردید.و برای امام مسجدافغانها  یک قالینچه کوچک دستبافت افغانی ( جای نماز) تحفه داده شد.
در نوبت چهارم آقای دوکتور اسد زیرک مسئول کمیسیون کنترول و بررسی  طی بیانیه ای از جریان نظارت کمیسیون مربوطه در امور کاری انجمن منجمله بخش مالی صحبت نمودند، که به اساس این گزارش اعضای شورای رهبری قبلی انجمن برائت حاصل نمودند.
و در قدم پنجم خانم فریده زیرک مسئول کمیسیون تدارک انتخابات  راجع به پروسیجر انتخاب اعضای شورای رهبری جدید توضیح ارائه نمودند که مطابق این دستورالعمل روی لیست اعضای شورای رهبری جدید رای گیری شد که اشخاص آتی به عنوان اعضای جدید شورای رهبری انجمن انتخاب گردیدند.اعضای رهبری انجمن افغانها درسویدن سال 2019
جلسه حوالی ساعت چهار عصر پایان یافت و در ختم اشتراک کنندگان به صرف غذا دعوت گردیدند.
گزارش از س. خ. ف .Lämna ett svar