گزارش از نتايج ملاقات جناب دکتور سپنتا با افغانهاي مقيم سويدن

بروز سه شنبه مورخ 26 فبروري 2008 بنا به ابتکار انجمن افغانها درسويدن ، کلوب قلم و کميته سويدن براي افغانستان  نشست با دکتور دادفررنگين سپنتا وزير خارجه دولت اسلامي افغانستان برگزار شد . درين گردهمايي مسئله اخراج اجباري افغانان متقاضي پناهندگي از کشور سويدن مورد بحث وگفتگو قرار گرفت . در آغاز جلسه محترمه فريده زيرک رئيس انجمن  افغانها و بنگت کريستيانسون جنرال سکرتر کميته سويدن براي افغانستان به بررسي اين مشکل و فعاليتهايشان براي رفع اين معضله درطول سالهاي اخير براي حاضرين و وزير خارجه ، هر يک بصورت جداگانه توضيح نمودند . دکتور سپنتا وزير خارجه افغانستان به نوبهء خويش در مورد موضعگيري وزارت خارجه در قبال اين مسئله روشني انداخته گفت : وزارت خارجه افغانستان هيچگاه با اخراج اجباري افغانان از کشورهاي مختلف به افغانستان موافقت نخواهد نمود. با استناد  به قراردادسه جانبه ميان افغانستان ، سويدن وکميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان ، کشور سويدن اقدام  به اخراج اجباري پناهجويان افغان  ورزيد . آقاي دکتور سپنتا در مورد پس منظر اين توافق سه جانبه توضيح داده گفت که اساساٌ در سال 2005 بين مقامات وزارت خارجه آنوقت واتحاديه اروپا موافقت در مورد بازگشت افغانها به وطن شان صورت گرفته بود . بعداٌ به اساس همان توافق ، قرارداد سه جانبه عقد و قراربود  توافق مذکور با اطراف ذيدخل در همين اواخر تجديد گردد . وي افزود با وجود توصيه وزارت خارجه در ارتباط عدم تمديد قراردادسه جانبه در مورد اخراج پناهجويان افغان از سويدن ، مقامات وزارت عودت کنندگان افغانستان خلاف تعامل ،  مستقلانه قرارداد متذکره را تجديد نمودند. که بر همين اساس وزارت خارجه افغانستان امضاي تمديد قرار دادرا غير حقوقي خوانده است . دکتور سپنتا در ادامه سخنانش اطمينان داد که وي هيچگاه با هيچ کشوري  قرار داد  که درآن اخراج افغانها به زور و خلاف ميل شان صورت بپذيرد، امضاء نکرده و نخواهد کرد . چرا که اخراج اجباري ظلم است و ما نبايد ظلم پذير باشيم. در بخش بعدي اين ملاقات  ،که برعلاوه تعدادکثيري از افغانها يکتعداد از سويدني هاي وابسته به نهاد هاي مختلف علاقمند به مسايل افغانستان نيز اشتراک ورزيده بودند ، تعداد از افغانها در مورد مشکلات و رنج هايکه  اين توافق سه جانبه بر زندگي آنها آورده است ، به وزير امور خارجه افغانستان و حاضرين محفل توضيحات دردناک را ارائه نمودند . همچنان پيشنهاد هاي مشخص نيز از طرف يکتعداد افغانها به محترم دکتور سپنتا وزير خارجه افغانستان ارائه گرديد تادر ملاقات  فرداي شان با وزير مهاجرت سويدن در نظر داشته باشد. در پايان اين نشست  ، وزير خارجه افغانستان بعد از پاسخ و توضيحات به سوالهاي يکتعدادي از حاضرين ،  ضمن آرزوي فرداي پر از موفقيت براي همه در ارتباط با ملاقاتش با وزير مهاجرت سويدن خطاب به حاضرين  گفت  که وي هيچگونه تضميني در مورد توقف اخراج اجباري پناهجويان  افغان از سويدن سپرده نميتواند ولي ادامه داد که اگر او دراين راه موفق به انصراف  مقامات سويدني دراين اقدام شان نگشت ، اين شکست را بحساب نتوانستنش پذيرفته ، نه  نخواستنش درک و حمايت جناب دکتور سپنتا وزير خارجه افغانستان از خواستها و شرايط رقتبار زندگي  پناهجويان افغان مورد استقبال گرم حاضرين محفل قرار گرفت                            به اميد موفقيتهاي هر چه بيشتر جناب دکتور سپنتا در راستاي کمک به افغانهاي نيازمند

نسيم سحر   

https://www.afghanha.se/mote%20med%20Spanta%20den%2026feb.2008.htm                  Lämna ett svar