گروه هاي هنري افغانها در سويدن

 هنرمندان افغان مقيم سويدن

هنرمندان افغان مقیم سویدن :ــ

 فیض کاریزی 

 طلا محمد ( دهل نواز )

ـ  تواب آرش 

ميرويس همراه

کنسرت مجتبی محب و قیس محب

 www.mushtabamoheb.tk   ــ مجتبی محب

 قیس محب ( طبله نواز)

قدرت تلاش ( طبله نواز )

ــ ادریس سجادی ( طبله نواز )

حارث امير و

ــ رشاد اعظمی

  رومان جان حساس ( کیبورد نواز )

ــ عظیم حساس

داکتر بريالي

   ــ  وحید فيروز از اپسالا

 ــ امان اله از مالمو

ــ  سید علیم وثیق

ـ فرهاد ذکی ( طبله نواز )

ــ میرویس همراه

ــ قدرت صابری

ـ ضیا رهین

ـ  وحید ( طبله نواز )

ــ یما احمدزی

 عیسی ایوبی

ـ حفیظ فیروز

ــ  فدا محمد حمیمی

 سيد ذاکر

( گروه هنری ایگتلر )

www.babur.org 

سهراب حلیم

 ـــ  عبداله اعرابی

ـ  وحید اعرابی

ـ  مسعود انوری

ـ داکتر نقیب میرزاده

 ــ فیروز از یوتیبوری

ـ کامبیز حیدری  

http://www.youtube.com/watch?v=0O4VaecugSkLämna ett svar