گرفتاري يک پناهجوي افغان در ستوکهولم

شنبه مورخ 7 فبروري 2009 پوليس چند روز قبل يک پناهجوي افغان بنام علي وفا را از منزلش واقع اوپلندس ويسبي ستوکهولم گرفتار نموده است . شماره تيلفون اين پناهجو 0739987842 ميباشد شکلک ها و امکانات ویرایشگر غیرفعال می باشدLämna ett svar