کنسرت مجتبی محب در شهر استاکهولم ـ بخش دوم

کنسرت مجتبی محب در شهر استاکهولم بخش دوم ، در این کنسرت راشد جان کوهستانی نیز آهنگهای زیبا اجرا مینماید.

محل : رستورانت بانو واقع در کمون نکه شهر استاکهولم تاریخ : ۲۵ ماه می ۲۰۲۴ 

گرداننده : مهدی کوهستانی Lämna ett svar