کنسرت مجتبی محب در شهر استاکهولم ـ بخش اول

 

کنسرت مجتبی محب در شهر استاکهولم ـ بخش اول

کنسرت مجتبی محب در شهر استاکهولم بخش اول محل : رستورانت بانو واقع در کمون نکه شهر استاکهولم تاریخ : ۲۵ ماه می ۲۰۲۴ گردانندگان : خانم داکتر زرمینه حسن و جناب مهدی کوهستانیLämna ett svar