کنسرت مجتبی محب درشهر استاکهولم

قرار است کنسرت مجتبی محب شامل غزل های ناب و آهنگ های شاد در یک فضای خانوادگی به روز شنبه مورخ 25 ماه می 2024  از ساعت 18.00 الی 23.30 در رستورانت ” بانو” واقع در نکه  برگزار گردد. قیمت دخولی بشمول غذای لذیذ افغانی مبلغ 350 کرون و برای جوانان زیر سن مبلغ 200 کرون میباشد. غرض سفارش تکت به شماره های (0736163441 ) و ( 0700100882) تماس بگیرید. شماره سویش ( 0736163441) میباشد. 

آدرس رستورانت : Skarpövägen 10 , 13238 Saltsjö Boo  Nacka . ورود مهمانان از ساعت 17.00  شروع کنسرت : 18.00Lämna ett svar