کمبود در رسید گی ها در اداره امور مهاجرت

شکیلا عیدي زاده

اداره کل امور مهاجرت در مورد پرونده های پناهجویان سختگیر تر شده و این مفهومی را می رساند که سویدن نمی خواهد مانند گذشته ها به تعداد زیادی از مهاجرین پناه دهد

کمبود های زیادی در رسید گی های اداره کل امور مهاجرت وجود دارد. شمارزیادی از مسیحیان عراقی که از سویدن جواب رد می گیرند، جواب منفی خود را بخاطر استدلال های متناقضی که در پرونده های شان وجود داشته، دریافت نموده اند. این نتیجه پژوهشی است که واحد خبری رادیو سویدن ايکوت در مورد ۵۲ پرونده در اداره کل امور مهاجرت انجام داده است. ارني مالمگرن حقوقدان که در گذشته ۱۸ سال با اداره مهاجرت کار نموده، می گوید که اطلاعات مهمی که بیانگر واقعیت هایی در مورد یک فرد پناهجوست و ماندنش را در سویدن ممکن می سازد، اصلآ مورد توجه قرارنمی گیرند.
بیشتر به پس زمینه ها و نکات منفی در یک پرونده در تصمیم گیری ها توجه می شود تا نکات مثبت. به عقیده ارني مالمگرن این نوع طرز کار اداره مهاجرت بخاطراین است که به درخواست پناهجویان جواب رد بدهد.
پرونده هایی که رادیوی سویدن مطالعه نموده، نشان می دهند که تصمیم های اداره مهاجرت کمبود هایی دارند و اکثرآ فهمیدن آنها دشوار است. همه تصمیم ها بر اساس یک اصل  بررسی نمی شوند.
بلی: هیچ قضاوت و فیصله واحدی وجود ندارد. به گفته ارني مالمگرن یک واحد اداره مهاجرت دوسیه ای را می پذیرد و واحد دیگری دوسیه ای را که پس زمینه و دلایل پناهجویی تقریبآ یکسان هستند، رد می کند.
در مطالعه یی که رادیوی سویدن نموده، دیده می شود که تقاضای ثبوت  از سوی اداره مهاجرت در بسیاری از پرونده ها غیر منطقی است. بطور نمونه سمیر یکی از عراقی های مسیحی است که در یک شرکت امنیتی امریکایی کار می کرد. او به دلیل کارش مورد تعقیب و آزار القاعده و یک گروه تروریستی شیعه بوده و چندین تلفون و نامه تهدید گرفته است.  اداره مهاجرت به گفته های سمیر اعتبار نمی کند زیرا نامه های اخطاریه یی که وی گرفته امضائی ندارند و کسانی که به او تلفون کرده اند و وی را مورد تهدید قرار داده اند، هرگز خود را معرفی نکرده اند.
سمیر بعد از گرفتن اخطاریه ها خود را در خانه خواهر خود پنهان کرد ولی در آنجا هم او را پیدا کردند و این بار حتی خواهر و شوهر خواهرش نیز در خطر بودند. همه باهم عراق را ترک کردند، خواهر سمیر و شوهرش اجازه اقامت گرفتند، ولی سمیر اجازه ماندن در سویدن را ندارد.
ارني مالمگرن که حوصله اش بعد از ۱۸ سال کار در اداره مهاجرت به سر رفت این اداره را ترک کرد. به نظر وی رسیدگی این اداره به پرونده های پناهجویان روز به روز غیر عادلانه تر می شود.
 به نظر ارني مالمگرن سیاست پناهجویی سخت تر می شود. این سختگیری ها چند سال پیش شروع شد و به مرور زمان بیشتر می شود. او اضافه می کند که این تغییرات از طرف مقامات بالاتر میایند و با این کار خود می خواهند به پناهجویان اشاره دهند که آمدن به سویدن دردی را درمان  نمی کند.

shakila.edizada@sr.se

منبع : سايت پژواک

معلومات بيشتر به زبان سويدني درين باره

https://www.afghanha.se/asylsoekande/608-migrationsverkets-svar-pa-kritiken.htmlLämna ett svar