ژورناليستها

 

 

   ــ سید یعقوب وثیق ( ژورنالیست )

 

  ــ عبداله شیوالی ( ژورنالیست ، هنرپیشه و کارگردان)

 

 ــ نورباز نوری ( گوینده رادیو وتلویزیون)

 

ــ نيک هدايت ( ژورناليست ، نويسنده و شاعر )

 

 ــ  عزيزجرأت ( گرداننده سایت آریایی)

 

ــ دکتور همایون مروت ( آهنگساز، هنر پیشه و فلمبردار)

 

ــ  عبدالحکیم خلیق ( رژیسور فلم های مستند )

 

 ــ  محمد فاروق ستارزاده    ( فلمبردار )

 

 ــ استاد زمری  شیرزاد  ( نقاش )

 

ــ رحیم غفوری ( نقاش ، خطاط وگرداننده نشریه فردا )

 

ــ  فریده زیرک ( گرداننده برنامه های فرهنگی )

 

 ــ میرحسین نوری ( فلمساز و هنرپیشه )

  ــ  سوزان  حبیب ( نقاش ) 

 Lämna ett svar