پیشنهاد دولت مبنی بر امرار معاش پناهندگان سبب اختلاف احزاب بورژوایی

پیشنهاد دولت مبنی بر امرار معاش پناهندگان تنها از محل درآمد خود، باعث اختلاف چهار حزب اتحاد بورژوایی تشکیل دهنده دولت شده است. در میان اعضای حزب مردم و حزب دمکرات مسیحی سوئد مخالفت شدیدی نسبت به این پیشنهاد وجود دارد. پیشنهاد از این قرار است شخصی که به سوئد می آید، هم باید کار و هم خانه داشته باشد تا بتواند همسر و فرزندان خود را به سوئد بیاورد

ماریا لارشون، وزیر بهداشت همگانی سوئد(وزير صحت عامه سويدن )  از حزب لیبرال مردم، مانند بسیاری از هم حزبی های خود از این پیشنهاد ناراضی است.  وی در گفتگویی با خبرنگار بخش خبری رادیو سوئد می گوید: من فکر می کنم که جدا کردن افراد یک خانواده از همدیگر، کار نابجایی ست.

 صدای گزارش

 ماریا لارشون معتقد است که معنی این پیشنهاد در عمل همین جدایی والدین و فرزندان از یکدیگر است و بسیاری از مقامات و سازمانهای طرفدار حقوق کودکان به این پیشنهاد دولت معترضند.

تنها چهار رای منفی کافیست تا پیشنهاد تصویب نشود. بر اساس خبر های رسیده، حساسیت این مسئله آنقدر زیاد است که تصمیم نهایی بر دوش رهبران احزاب گذاشته خواهد شد. دست کم رهبران احزاب لیبرال مردم و دمکرات مسیحی تا کنون اظهار نظری در این مورد نکرده اند. حتی توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرین، در این مورد تاکنون از هرگونه اظهار نظری خودداری کرده است.

اینکه سرنوشت این پیشنهاد چه خواهد شد وآیا در نهایت به تصویب پارلمان می رسد یا خیر، مسئله ایست که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد
منبع : سايت پژواک

درين زمينه بيشتر بخوانيد به زبان سويدني

KD vill ge fler barn uppehållstillstånd

Alliansen splittrad om försörjningskravLämna ett svar