پولیس سویدن سه افغان را به ظن قتل یک زن افغان دستگیر نمود‌

پولیس سویدن سه افغان را به ظن قتل یک زن افغان دستگیر نمود‌

روز شنبه چهارم ماۀ می سال روان جسد یک زن در خارج از ناحیۀ Lessebo (لئسی بو) کشف گردید. بر اساس گزارش تلویزیون سویدن SVT این جسد که روی یک چوکی در friluftsområde (منطقۀ فعالیت های هوای آزاد) قرار داشت، سوزانده شده بود.

زن مذکور که 22 سال عمر داشت از اهالی همان شهر بود اما در سال های اخیر در شهر های مختلف سویدن و با Skyddad identitet ”هویت محافظت شده” زندگی میکرد. او در خزان سال گذشته اسم و اسم خانوادگی خودش را نیز تغییر داده بود.

گفته می شود او در این اوآخر ”هویت محافظت شده” خودش را از دست داده بود و قبل از این که به قتل برسد به شهر Lessebo (لئسی بو) برگشته بود تا با خانوده اش دیدار نماید.

پولیس سویدن در تعطیلات هفتۀ گذشته سه تن از نزدیکان زن مذکور را به ظن قتل و Grovt gravfridsbrott ”بی حرمتی شدید به جسد” دستگیر نمود. هیچکدام از این افراد سابقۀ جرمی قبلی ندارند.

[هر چند در این خبر SVT از هویت مقتول چیزی گفته نشده است اما قرار معلومات که ”افغان های سویدن” بدست آورده زن مذکور و همه افراد دستگیر شده افغان می باشند. مترجم]

مترجم : ض د

لینک خبر
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/doda-kvinnans-slaktingar-misstankta-for-mordet-i-lessebo?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2HGxSnST-rTVGy2uFjSOoj2bVniYrRbT_lGLReK1bqda7vvYaqx3Z1EGo_aem_AYUeA6Iebyn5G1E4FhL4IAhB-FxFXLLf3aAVQs3S1HrxFuVK3oTqdoOPG5y4bQaF_ZNAzLHb8ps3iKnUZtRdEeWuLämna ett svar