پناهجویان و معاهده ی دوبلین : زینت هاشمی

پناهجویان و معاهده ی دوبلین (زینت هاشمی)

 

 گزارش کامل مشکلات مربوط به قوانین دوبلین برای پناهجویان
روز جمعه ی گذشته در سایت پژواک گفتگوئی داشتیم با ولی حسینی، یک پناهجوی ایرانی که بعد از سال ها تلاش و  با مشقات فراوان، توانسته بود خود را به سوئد برساند. او، با توجه به قانون دوبلین که پناهجویان باید در اولین کشور اتحادیه ی اروپا که به آن وارد می شوند، درخواست پناهندگی کنند و کشورهای دیگر نیز باید آنها را به کشور اول بازگردانند، نتوانست در سوئد اجازه ی اقامت دریافت کند. این در حالی ست که پناهجویان بسیاری که از سر اجبار و یا بی خبری از قانون دوبلین، برای رسیدن به مقصد راهی از طریق یونان را انتخاب کرده اند بارها از وضعیت بد خود در یونان و برخورد نادرست پلیس و مقامات اداره ی مهاجرت آن کشور شکایت کرده اند. رها شدن پناهجویان در یونان بدون سرپناه و در شرایط غیر انسانی، بارها در رسانه های سوئد منعکس شده و با واکنش های تندی در سوئد و اتحادیه ی اروپا نیز همراه بوده است تا جائی که سیاستمداران یونان قول دادند که در سیاست خود نسبت به پناهجویان تجدید نظر کنند. اما این شکایت ها از سوی پناهجویان همچنان باقی ست.
چند روز پس  از وخیم تر شدن وضع جسمانی ولی حسینی و بی توجهی کارکنان بازداشتگاه، او متوسل به آشنائی در خارج از بازداشتگاه شد و به دنبال اعتراض شدید آن آشنا که کوتاهی آن ها می تواند به قیمت جان ولی حسینی تمام شود، عاقبت او را شبانه به بیمارستان برده و سپس او را مورد عمل جراحی قرار دادند.
پناهجویان همواره از بی توجهی ویا کوتاهی های وکلا ی خود سخن می گویند. پیش ازانجام عمل جراحی ولی حسینی، از داگلاس بی گوسینسکی، وکیل او پرسیده بودم که چرا تا کنون اقدامی در مورد به تاخیر افتادن عمل جراحی موکلش انجام نداده است. او در پاسخ گفت که امروز قرار است این کار را صورت دهد. داگلاس  بی گوسینسکی تاکید می کند که بنا بر مقررات سوئد، پناهجویانی که از لحاظ وضعیت جسمانی در شرایط بد و اضطراری هستند باید تحت درمان قرار گیرند.
داگلاس بی گوسینسکی در پاسخ به این سئوال که او برای توقف حکم اخراج موکلش چه اقداماتی انجام داده نیز عنوان کرد که
 آنچه که از دست او بر می آمده انجام داده است و او نیاز به مدرکی دارد تا نشان دهد که موکلش در یونان توسط مسئولان مربوطه مورد ضرب و شتم واقع شده است. او اضافه می کند که خدا نیست و نمی تواند خود برای بررسی به یونان برود و یا  اینکه پزشکان را متقاعد کند که بنویسند که در بدن ولی حسینی  آثار ضرب وشتم زندان یونان وجود دارد.
این در حالی ست که ولی حسینی می گوید هم عکس هائی از زندان یونان در حالی که با زنجیر بسته شده است دارد و هم آثار شکنجه و ضرب و شتم زندان بر بدن او وجود دارد و پزشک سوئد نیز آن را تائیید کرده است.
اما گفتگوئی که با کریسترتوناندر، رئیس واحد دوبلین در اداره ی مها جرت در سولنا در استکهلم داشتم بیشترین تاکید او در مورد پرونده ی ولی حسینی، پیروی از قانون دوبلین و اخراج پناهجویان به آن کشوراروپائی ست که از آنجا به سوئد آمده اند. تاکید او بر اجرای مقررات مشترک میان کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا بود تا توجه به دلائل دیگر.
از کریستر توناندر می پرسم تا چه حد از شرایط سخت پناهجویان در یونان آگاه است. او به وعده های مقامات یونانی برای بهتر شدن شرایط پناهنده پذیری و برخورد بهتر با پناهجویان استناد می کند. توناندر همچنین عنوان می کند که در ماه مه گذشته که همراه با نمایندگانی از سوی امنستی، سازمان عفو بین الملل یک سفر رسمی به یونان داشته، به آن ها وعده هائی در مورد بهبود شرایط داده شده است. از او می پرسم آیا پی گیری کرده اند که به این وعده ها تا چه حد عمل شده است. او اظهار بی اطلاعی کرده و باز به مقررات دوبلین اشاره می کند. او می گوید نمی تواند احساسات خود را در تصمیم گیری دخالت دهد و تنها عمل کردن بر اساس مقررات موجود برای آن ها امکان پذیر است . کریستر توندار در مورد برخورد بد زندانبانان و پلیس  یونان با ولی حسینی نیز می گوید که این مسائل باید در یونان پی گیری شوند نه در سوئد، امری که به نظر ولی حسینی غیر ممکن است. ولی حسینی می گوید با وجودی که شرایط تغییر کرده است، اما باز هم در روز شاید حدود دو هزار نفر در مقابل پلیس یونان برای درخواست پناهندگی تجمع می کنند و زمان درازی لازم است تا پناهجویان، تنها بتوانند درخواست پناهندگی خود را ارائه دهند.
اضافه کنیم که با وجودی که ولی حسینی دوران نقاهت بعد از عمل جراحی را می گذراند و هنوز پاسخ نهائی از سوی دادگاه اداره ی مهاجرت نیز صادر نشده است، برای او بلیط اخراج به یونان در روز ۲۷ فوریه  تهیه شده است.  
 پناهجویان اما تنها از برخورد غیر انسانی مسئولان کشورها و سیاست سختگیرانه ی آن ها نسبت به پناهجویان گله مند نیستند، بلکه از برخورد غیر انسانی برخی از قاچاقچیان نیز بسیار گله دارند که چطور برای فرار از پلیس در شرایط سخت عبور پناهجویان از برخی از موانع ، یا آنها رادر بیغوله ای در سرما و یا گرمای طاقت فرسا رها کرده و یا به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب مرگ آن ها می شوند.در این رابطه نیز ولی حسینی شاهد صحنه ها ی دردناکی بوده است.

منبع : پژواک
Lämna ett svar