پناهجویان سهمیه ای

سويدن، پناهجویان از اریتره را در اولویت قرارمی دهد

اداره کل امور مهاجرت در سال جاری ازمیان پناهجویان سهمیه ای سازمان ملل، پناهجویان اریتره ای و سومالیایی را در اولویت قرارمی دهد


ازاین تعداد درحال حاضر حدود ۸۵۰ پناهجو از کمپ هایی در کنیا، سودان و لیبی به سويدن منتقل خواهندشد.
دان الیاسون، رئیس اداره کل امور مهاجرت می گوید که این افراد بیشترین نیازرا از نظر کمک های انسانی دارند. او می گوید که آنها از جنگ داخلی در سومالی گریخته اند و درشرایط بسیار دشواری به لحاظ کمبود  آب، غذا و امکانات اولیه ی دیگردر کمپی در شمال کنیا به سرمی برند.
درمیان تمام پناهجویانی که هرسال در سوئد اجازه ی اقامت دریافت می کنند، گروهی از پناهجویان سهمیه ای سازمان ملل هستند، افرادی از سراسر جهان و به دلایل مختلف مانند جنگ، قحطی، حوادث طبیعی و فشارهای حکومت ها از کشور خود گریخته اند و ازنظر سازمان ملل نیاز به مراقبت و امنیت فوری دارند.
سويدن هرسال ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ پناهجوی سهمیه ای را می پذیرد

منبع : پژواکLämna ett svar