پلیس فرانسه ده ها افغان را باز داشت کرد

 دا ځنګل زمونږ کور دې که دا وران ګړې نو مونږ  به چير ته ځو

پلیس فرانسه بامداد سه شنبه 22 سپتامبر با یورش به اردوگاه کاله، صدها مهاجر غیر قانونی را گفته می شود اکثر آنها افغان هستند، بازداشت کرد

پلیس در اردوگاه کاله

پلیس فرانسه می گوید، در میان باز داشت شده گان که شمار آنها نزدیک به سیصد نفر می رسد، 132 نفر کمتر از 18 سال دارند.

افسران پلیس فرانسه سرگرم بستن اردوگاه کاله هستند که این مهاجرین در شمال فرانسه ساخته بودند.

گفته می شود صد ها مهاجر غیر قانونی از این محل به عنوان مرکزی برای رسیدن به بریتانیا استفاده می کردند.

کاله ساحلی دارد که نزدیک ترین مرز با انگلیس است و روزانه کشتی های زیادی از آنجا به بریتانیا می آید.

این مهاجران بعد از آن جنگلی در کاله پناه بردند که اردوگاه رسمی سانگات، در فرانسه که تحت نظر صلیب سرخ جهانی بود، بسته شد.

اردوگاه کاله در واقع اردوگاه رسمی نبود، بلکه مهاجران غیر قانونی با استفاده از کارتن، پلاستیک و چوب در آنجا چادر زده بودند و بدون دست رسی به هر نوع خدمات درمانی و حتی بدون دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی در آنجا زندگی می کردند.

فرمانده پلیس شهر کاله گفت بازداشت شدگانی که کمتر از 18 سال دارند، به مراکزی که قبلا برای آنها تدارک شده بود، فرستاده شدند و افراد دیگر در باز داشت پلیس هستند.
در حالی که مهاجران در برابر بسته شدن اردوگاه غیر رسمی کاله مقاومت می کردند، گزارش شده است که شماری از افراد محل نیز در واکنش به این اقدام پلیس، دست به اعتراض زده و تلاش کردند مانع عملیات پلیس شوند.

زد و خورد های جزئی نیز بین پلیس و معترضان محلی گزارش شده است.
مقام های محلی در فرانسه می گویند، این مهاجران در شرایط بد بهداشتی زندگی می کردند و برای ساکنان محلی خطرناک بود. در همین حال فعالان حقوق بشر و امداد گران فرانسوی می گویند این یک موضوع اجتماعی است و مهاجران نیاز به کمک دارند.

اریک بسون وزیر امور مهاجرین فرانسه که ابتکار بستن اردوگاه کاله را در دست دارد می گوید قاچاقچیان انسان از این اردوگاه به عنوان تختهء خیز برای فرستادن غیر قانونی افراد به بریتانیا استفاده می کردند:”من شنیده ام که بسیاری این اردوگاه را یک اردوگاه می خوانند، چنین نیست. این پایگاه قاچاقبران انسان است. در اینجا شما کسانی را می یابید که استثمار می شوند، قربانی خشونت هستند و درینجا دسته ها و سردسته های قاچاقبران وجود دارد. در اینجا قانون جنگل حاکم است. قانون جنگل نمی تواند در جمهوری فرانسه دایمی باشد.”

واکنش سازمان ملل متحد

در حالی که پلیس فرانسه تمامی کسانی را که در اردوگاه کاله به سر می بردند باز داشت کرده است، سازمان ملل از این اقدام پلیس فرانسه راضی نیست.

ویلیام سپندلر سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) در پاریس به بی بی سی گفت:” بستن اردوگاه به تنهایی خود نمی تواند راه حل باشد. این یک مساله پیچیده است که مستلزم راهکارهای بین المللی است.”

واکنش مقام های افغان

مقام های افغان در مورد اقدام پلیس فرانسه، چیزی نمی گویند اما تاکید دارند که حقوق انسانی آنها باید رعایت شود. عمر صمد سفیر افغانستان در پاریس در گفتگو با بی بی سی گفت: ”من در صحبت هایی که با مقام های فرانسه داشتم، بر رعایت حقوق انسانی آنها( افغانهایی که در کاله باز داشت شدند) تاکید کرده ام که باید با آنها رفتار بشر دوستانه صورت گیرد بخصوص با کسانی که کمتر از 18 سال دارند”.

سفیر افغانستان در پاریس افزود:” من تاکید کرده ام که باید امکانات مادی نیز برای کسانی که در این اردوگاه بودند فراهم شود. مقام های فرانسه به من اطمینان داده اند که برای همه کسانی که در اردوگاه کاله بوده اند امکان پناهجویی در فرانسه را فراهم می کنند.”

مقام های فرانسه نیز در اظهارات شان تاکید کرده اند که مهاجرانی که از اردوگاه کاله باز داشت شده اند، به صورت اجباری از فرانسه اخراج نخواهند شد. آنها این فرصت را دارند که اگر خواسته باشند تقاضای پناهندگی خود را در فرانسه دنبال کنند و یا هم از طریق مراجعه به کمیساریای عالی پناهندگان، خواستار پناهندگی در کشور های دیگر شوند.

پلیس فرانسه حدود سیصد تن را در اردوگاه کاله باز داشت کرده است، درحالی که شماری از کسانی که در این اردوگاه به سر می بردند، نزدیک به هزار نفر گفته شده بود. پلیس می گوید بیشتر کسانی که در کاله بوده اند، قبل از عملیات پلیس این اردوگاه را ترک کرده بودند.

هشت سال با سقوط رژیم طالبان تصور بر این بود که مهاجران افغان راه باز گشت به کشور شان در پیش گیرند، اما ادامه نا امنی و وضعیت بد اقتصادی سبب شده است که شمار قابل ملاحظه ای از افغانها هنوز هم در جستجوی یافتن راهی به غرب و کشور های غربی باشند

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/09/090922_dn_afghan_france_camp.shtml

به زبان سويدني در زير بخوانيد

https://www.afghanha.se/asylsoekande/736-kravallpolis-rensar-flyktinglaeger.html

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3116246

منبع : سايت راديوي سويدن

Flera av flyktingarna protesterar mot att de måste flyttas bort från lägret. Foto: Scanpix.

En av flyktingarna dricker vatten i lägret där många väntar på att få komma till Storbritannien. Foto: Michel Spingler/Scanpix.

Flera av flyktingarna protesterar mot att de måste flyttas bort från lägret. Foto: Scanpix.

På en bild tagen högt ovanifrån syns hur polisen omringar lägret och bildar en mur. Foto: Remy de la Mauviniere/Scanpix.

Den 16 september sade Frankrikes migrationsminister Besson att lägret ska rivas. Foto: Scanpix.

حمله پلیس فرانسه به اقامتگاه مهاجران غیرقانونیLämna ett svar