يک پناهجوي افغان در ستوکهولم توسط پوليس در منزلش دستگير شد

يک پناهجوي افغان در ستوکهولم توسط پوليس در منزلش دستگير شد

روز جمعه  مورخ 6 مارچ 2009 اطلاع گرفتيم که يک پناهجوي افغان در منزلش در ستوکهولم توسط پوليس گرفتار شد وهنوز معلوم نيست که در کدام نظارتخانه اداره مهاجرت زير نظارت قرار خواهد گرفتLämna ett svar