يک پناهجوي افغان به اساس کار اقامت دوساله گرفت

يک پناهجوي افغان بنام جمشيد ابراهيمي از شهر بوروس  اقامت دوساله به اساس کار دريافت نمود

ديروز نامهء از آقاي جمشيد ابراهيمي (0739196330 ) به اين مطلب دريافت نموديم

سلام عرض ميدارم خدمت محترم نسيم سحر . امروز اطلاع يافتم که اداره مهاجرت به من اقامت کاري داده است و در قدم اول به من ويزه دوسال دادند و فعلاٌ مشغول به کار هستم . خواستم که اعلان کنيد به سايت وبه افغانها بگوئيد که نااميد نباشند و تلاش به کار کنند که بتوانند ازين دربدري نجات پيداکنند . نام من جمشيد ابراهيمي از شهر بوروس هستم

خداوند هميشه نگهدارتان باشد

خداحافظ  تان

 ما دريافت اقامت را براي دوست عزيز مان آقاي جمشيد ابراهيمي از صميم قلب تبريک وتهنيت ميگوئيم و ازين خبر خوش ودلداري شان جهان سپاس . موفق وپيروز باشند

نسيم سحر
 
     Lämna ett svar