يک پناهجوي افغان بعد از هشتماه اجازه اقامت دريافت نمود

نامهء در يافت نموديم از يک پناهجوي افغان که مژده دريافت اجازه اقامت را ميدهد

سلام به شما مجريان محترم سايت

اميدوارم كه در كارهائ روزمره تان مثل هميشه موفق وموئيدباشيد.

نام من رحمت الله شكارى ميباشد ودرشهر اوريبروزندكى ميكنم .

من امروزبعداز(8)ماه اقامت درسوئيد اقامه دائمى كرفتم.شماره موبايلم 0767141882 ميباشد.تشكرLämna ett svar