يک مرد بيمار رواني افغان خانم خود را بقتل رساند

با تأسف يک خبر غم انگيز از روز نامه افتون بلادت داريم .اين روزنامه  روز پنجشنبه گزارش داد  که يک مرد 63 ساله ، روز چهارشنبه مورخ 4 مارچ خانم 47 ساله خود را که داراي پنج طفل ( 6 الي 16 ساله )بودند ، در شهر نيشوپنگ سويدن بقتل رساند و خود حوالي ساعت سه ونيم بعد از ظهر به استيشن پوليس نيشوپنگ مراجعه و خبر قتل خانم خود را به پوليس اطلاع داد

 طبق اطلاع ، اين مرد 63 ساله افغان که به بيماري رواني دچار بود ، دست به اين جنايت زده است . پنج طفل  اين خانواده در اثناي قتل در مکتب بودند و زمانيکه خانه آمدند ، از طريق پوليس اطلاع يافتند که مادرش توسط پدرش به قتل رسيده است . مرد بيمار توسط پوليس گرفتار شده و مسووليت اطفال بعهده  مسوولين ذيربط کمون قرار گرفت 

گزارش مفصل در زمينه در روزنامه افتون بلادت مورخ 5 مارچ 2009

مليت قاتل تذکر نرفته است

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4562610.abLämna ett svar