ویژه برنامه انجمن افغانها بمناسبت روز جهانی زن

انجمن افغانها در سویدن بمناسبت هشتم مارچ روز همبسګی جهانی زن برنامه دیجیتالی را بدین مناسبت رویدست ګرفت که در آن نمایندګان زنان از نهاد ها و اقشار مختلف از سویدن،افغانستان و برخی کشور های دیګر اشتراک ورزیدند. در این برنامه خانم نوابی سکرتر اول سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در سویدن نیز اشتراک داشتند. در برنامه دیجیتالی انجمن افغانها جناب رامشګرشخصیت هنری شهیر افغانستان در ضمن پیام تبریکی یک پارچه آهنګ زیبا اجرا کرد و برعلاوه هنرمندان محبوب مان مجتبی جان محب ُ، راشد جان کوهستانی و یما جان صدیقی چند ‍پارچه آهنګ های زیبا اجرا نمودند. برنامه بیشتر از چهار ساعت طول کشید.Lämna ett svar