وکیل بخاطر ملاقات گروهی با مشتریان متقاضی پناهندگی اخطار دریافت مینماید

بی اعتنایی جدی به رسم و آئین خوب وکالت خوانده شده ، وقتی یک وکیل بعنوان دستیارو مشاور پناهندگی ، سه موکل خود را بدون رضایت آنها ، برای یک نشست مشترک و گروهی در دفتر خود فرامیخواند.

این وکیل همچنین آگاهانه ازوارد شدن به دلایل پناهندگی موکلان خود قبل از  مصاحبه های شان در اداره مهاجرت خود داری کرده  و هم چنان مهلت زمانی  برای شکایت و تجدید نظرپیرامون رد درخواست پناهندگی شان را از دست داده است .

یک موکل اسبق از وکیل خود که بعنوان مشاوروکیل در بخش دوسیه پناهندگی خود دریافت کرده بود به انجمن حقوقدانان شکایت نموده بود . موکل ، که اهل افغانستان است و در آن زمان زیر سن  بود، در شکایتنامه خود  اظهار داشته بود که وی برای اولین بار قبل ازمصاحبه پناهندگی در سال 2016 به دفتر وکیل فراخوانده شده بود.

” وقت نداشت ”

در دفتر[وکیل ] دو جوان دیگر افغان  که این وکیل از ایشان وکالت مینمود  و همچنین سرپرست های ( gode män) آنها نیز حضور داشتند  و از طریق تیلفون یک مترجم نیز وصل بود. یک مشتری (موکل ) اظهار داشته که ”او بخشی از [دلایلی] را باخود داشت که نمی خواست دیگران آن را بشنوند”. با این حال ، هنگامی که پناهجویان در مورد بیان کردن  و گفتن  کیس های شان در یک گروپ [با حضور داشت افراد مختلف] اعتراض نمودند وکیل برایشان توضیح داده بود  که او وقت ندارد تا هریک آنهارا یکایک ملاقات نماید و او ”صد دوسیه دارد ”.

پس ازاینکه محکمه مهاجرتی به تجدید نظر درخواست مشتری [ پناهجو] رای منفی داد ، وكیل قول داده بود که از این رای محکمه مهاجرتی به مرجع بالاتر شکایت نماید و تقاضای تجدید نظرنماید. با این حال ، مشتری [ پناهجو] پس از آن نامه ای [ ازاداره مهاجرت ] دریافت کرد که در آن آمده بود که رای محکمه قوت اجرایی پیدا نموده است، زیرا تقاضای تجدید نظر[ شکایت بمرجع بالایی ] در مهلت معین صورت نگرفته بود .

اطلاعات را تأیید می کند

وکیل در یک اظهار نظر خویش به انجمن وکلا اساسا اطلاعات مشتریها[ موکلین ]  را تأیید کرده ، اما استدلال نموده  که این کار با یک ”روش مناسب” انجام شده است. این یک ”استراتژی آگاهانه” بوده است که  همزمان با سه پناهجو جلسه  دادرسی داشته باشیم – این در مورد متقاضیان زیر سن از یک کشوربوده  که به یک زبان صحبت می کردند و درهمان زمان در یک کمون  زندگی می کردند وبه یک مکتب می رفتند.

به گفته وكیل این جلسه عمدتاً درمورد ارائه اطلاعات در مورد روند پناهندگی در یك گروپ بود – سپس به هر كدام از مشتریان [موکلین ]  اجازه داده شد كه با  سرپرست هایشان  وارد شوند و صحبت های جداگانه كنند. در این زمینه وکیل  درمورد موارد حساس تر ، مانند خشونت در خانه  و سوء استفاده جنسی سوال نموده است. وی همچنین در مورد دلایل پناهندگی  مشتریان[ موکلین]     ” فوق العاده سطحی ”  تماس گرفته است  – اما در عین حال اظهار داشت که  او در کار قبلی خود به عنوان مسوول رسیدگی(handläggare )  به  دوسیه های پناهندگی  به این نتیجه رسیده بود که این ممکن ” مزیت داشته باشد که اگر متقاضی که نزد او نشسته داستان خود را قبل از مصاحبه خود در اداره مهاجرت بیان نکند ”.

چندین نقطه نظر

وكیل مسوولیت نفرستادن بموقع  درخوست تجدید نظر [ شکایت به محکمه مافوق مهاجرتی] رابعهده خود گرفته و با یک تبصره علاوه مینماید که مساله  جوازتجدید نظر(prövningstillståndsfråga ) که او و مشتری [ موکل ] باید تقاضا مینمودند  توسط محکمه مافوق مهاجرتی (محکمه عالی د رامور مهاجرت)  هم قبل و هم بعد از مدتی كه تجدید نظر آنها باید روی میز محکمه قرار میداشت ، پاسخ منفی داده شده بود.

اکنون کمیته انضباطی انجمن حقوقدانان  اقدامات وکیل را ازچندین نقطه نظرمورد انتقاد قرار میدهد.

از اطلاعات خود وکیل  مشخص برمی آید که او قبل از مصاحبه موکل در اداره مهاجرت قصدا وارد دلایل پناهندگی مشتری [موکل] خود نشد که به معنای عدم مراقبت و بی اعتنایی به مکلفیتهای وکیل  میباشد.

بی اعتنایی و نقض شدید

یک وکیل بادرنظر داشت مکلفیتهای خود در زمینه محرمیت باید بیشتر ” توجه  به محرمیت مسایل مربوط به موکلین خود” نماید. در این حالت ، مشتریان[ موکلین]  بدون رضایت شان به یک جلسه مشترک و گروهی فراخوانده شده اند. وكیل با اقدامات خود به طور جدی به رسم و آئین خوب وکالت صدمه وارد نموده است.

همین موضوع  در مورد موفق نشدن [ بموقع نفرستادن ] درخواست  تجدیدنظر[ شکایت ] از  تصمیم محکمه  مهاجرتی به محکمه مافوق مهاجرتی که نقش تعیین کننده داشت ،  نیز صدق می کند.اکنون به وكیل اخطار داده میشود و مبلغ 5000 كرون بخاطر اقدامات  خود جریمه میگردد.

ترجمه از نسیم سحر

اصل مطلب در لینک زیر:

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-varnas-efter-gruppmote-med-asylsokande-klienter/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisLämna ett svar