وضعيت افغانستان در ديدار غير رسمي وزراي خارجه کشور هاي اتحاديه اروپا

امروز ديدار غير رسمي وزراي خارجه کشور هاي اتحاديه اروپا درشهر زيباي ستوکهولم در منطقه خيپسهولمن  آغازگرديد . وضعيت افغانستان ، شرق ميانه ، توسعه اتحاديه اروپا و دکترين سياست خارجي در مرکز توجه اين ديدار قراردارد

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Photo: Virginia Mayo / Scanpix

يکي از موضوعات اساسي اين ديدار وضعيت افغانستان است . اين ديدارکه غير رسمي اعلان شده و وزراي خارجه بدون داشتن نيکتايي و دريک فضاي  دوستانه وبدون  فشار( استرس ) و حتي اجنداي رسمي پيرامون موضوعات مبرم به بحث و گفتگو ميپردازند. کارل بيلت وزير خارجه سويدن که روز سه شنبه گذشته از کابل برگشت و با مقامهاي افغان و کانديدان پيشتاز رياست جمهوري افغانستان ملاقات کرده و مشکلات و پرابلمهاي دروني را از نزديک مشاهده نموده ، اکنون تلاش خواهد نمود تا ازکشور هاي اتحاديه اروپا بخواهد که اين اتحاديه يک  مشي سياسي  واحد و مشخصي  را در قبال افغانستان  تعقيب نمايند. با کي همکاري گردد و از کدام شيوه ها استفاده شود، زيرا وضعيت در افغانستان بدتر و پيچيده شده ميرود . کارل بيلت وزير خارجه سويدن ميگويد که در افغانستان نبايد شرايط بالاي افغانها تحميل و ديکته شود ، بايد تدابير اتخاذ شده با خود افغانها مطرح و مورد بحث قرار گيرد. در ملاقات غير رسمي ستوکهولم که  نمايندگاني از 27 کشور اتحاديه اروپا شرکت ورزيده وروز شنبه سه کشور ديگر ( کرواسيا ، ترکيه و مکيدونيا ) نيز به آن افزوده ميگردد ، برعلاوه موضوعات ديگر ، وضعيت افغانستان جايگاه خاصي  درين ديدارداشته  که نتايج آن در يک کنفراس مطبوعاتي به روز شنبه آشکار خواهد شد . اميدوارم که درين ديداروزراي خارجه  کشور هاي  اتحاديه اروپا به يک تصميمي که  به تأمين امنيت و تقويه دموکراسي در افغانستان ياري رساند ، نايل گردند
نسيم سحرLämna ett svar