هشدار بخاطر یک فریبکار افغان در شهر استاکهولم

حد اقل طی دو هفته اخیر یک افغان فریبکار در استیشن مرکزی استاکهولم بخاطر فریب دادن افغانها تحت عنوان کمک پول بدست می اورد

امروز حوالی ساعت هفت شام یک دوست خود را تا استیشن مرکزی استاکهولم بدرقه نمودم ودر برگشت سوی مترو بودم که شخصی بدنبالم میدود و می پرسد شما افغان استید ، گفتم ، بلی وبعد از سلام علیکی و احوال پرسی از من تقاضای کمک بدین شرح نمود: امروز از یونان به استاکهولم آمدم ومیخواهم به ناروی بروم ، تکت ندارم . پرسیدم ، چرا تکت برایت نمیدهند ؟ گفت ، نخیر ، پول ندارم و من نو از یونان آمده ام ، اگر کمکم کنی . پرسیدم ، چرا ناروی میروی و در سویدن پناهندگی نمیدهی ؟ گفت که من یک طفل خود را قبلا به ناروی روان کرده ام و حال باید خودم به انجا بروم .اگر لطف ومهربانی کرده یک تکت سرویس که قیمت اش 350 کرون میشود ، برایم بخری

  

من حیران ماندم ، چی بگویم ، از یکسو دلسوزی برا ی یک پناهجو و از جانب دگر قصه عجیب وغریب این آدم که چطور بی پول تا استاکهولم رسیده و برای این مرد گفتم که پول نقد ندارم ونمیدانم که درکارت ام پول است ویا خیر . اما با خود فکر میکردم  که گویا تو سازمان خیریه هم نداری که برای همه کمک مالی کنی و بس است که تمام وقت ام مصروف همین کمکهاست و ایا اگرخیراتی باشد ، اینجا شود ویا این پول به افغانستان روان شود. در همین درگیری درونی بودم که بالاخره تصمیم گرفتم که برایش تکت بخرم ورفتم به منزل دوم تکت فروشی و روی تصادف این تکت فروشی ترن ( قطار ) بود وباید به تکت فروشی سرویس میرفتیم و از قضای نیک یک تیلفون آمد و پاسخ دادم . در تیلفون صدای بگوش رسید آشنا وپرسید ، شما آقای سحر استید ، گفتم بلی بفرمایید . او ادامه داد من لطیف استم که همراه شما والیبال میکردم . بعد از احوال پرسی گفت که من شما را در استیشن دیدم و میخواستم همرایتان گپ بزنم . من با علاقمندی به نشانی که لطیف جان گفت ، رفتم و نمیدانم چرا برایش گفتم که لطیف جان این آدم به کمک احتیاج دارد و تو تکت او را بخر و من برایت پولش را میدهم . لطیف جان عاجل گفت که من اینکار را میکنم ولی در قسمت والیبال میخواهم چیزی برایتان بگویم اگر وقت داشته باشید . ما برای چند لحظه پائین رفتیم و لطیف جان با خواستن پوزش که ازرده نشوم گفت که برای این آدم من یک دوهفته قبل تکت ناروی را خریدم وحتی 70 کرون پول نان را هم دادم ، اکنون او از شما این تقاضا را دارد ، او یک کلاهبردار است . با شنیدن این گپ حیران ماندم 

من خیلی مایوس شدم زیرا لطیف جان جوان زیر 18 سال وهنوز در کمپ جوانان زیر سن زندگی میکند واز پول سوسیالش برای این افغان فریبکار که عمرش حدود 40 الی 50  سال میرسد ، تکت خریده است . من از لطیف جان خواهش کردم که برویم نزدش وپول او را بگیریم . این فریبکار افغان منتظر قربانی دگر بود که ما در کنارش قرار گرفتیم و از ایشان خواستیم که پول لطیف جان را دوباره برگرداند ودر غیر آن تسلیم پولیس اش میکنیم . این فریبکار انکار کرد که لطیف برایش تکت گرفته اما وقتی فوتو اش را در تیلفون گرفتم ، از محل فرار کرد و او پیش ومن بدنبالش ، ولی فرار کرد واما فوتویش باقی مانددر موبایلم

اکنون نمیدانم فوتوی این فریبکار را نشر کنم ویا با این هشدار اکتفا نمایم ، عزیزان نظر دهید

نسیم سحر

چهارم اگست 2013Lämna ett svar