نگرانی در مورد شیوع عفونت در نظارتخانه اداره مهاجرت

نگرانی در مورد شیوع عفونت در نظارتخانه اداره مهاجرت
همانطور که قبلاً اکوت آژانس خبررسانی رادیوی سویدن گزارش داده بود ، اخراج ها از سویدن به دلیل ویروس کورونا به شدت کاهش یافته است و بسیاری از آنها از نظارتخانه اداره مهاجرت آزاد شده اند. اما حدود 300 نفر هنوز تحت نظارت در انتظار اخراج هستند. و اکنون نگرانی در مورد خطر ابتلا به بیماری covid-19 وجود دارد.
اینجا یک فاجعه است. شریف یکی ازپناهجویانی در نظارتخانه کولیرید (Kållered) در حومه گوتنبرگ می گوید:در اینجا 30 نفراست و در هر اتاق چهار نفر زندگی می کنند.
او نگران مبتلا شدن است زیرا فاصله گرفتن با دیگران دشوار است. شریف می گوید ، به غیر از ممنوعیت بازدید از بستگان ، وی هیچ تغییری در رویه های موجود درنظارتخانه اداره مهاجرت برای کاهش خطر ابتلا به عفونت مشاهده نکرده است.
– هیچ جیزی تغییر نکرده و مانند گذشته است. کارمندان هیچ ماسک دهان و دستکش ندارند. هیچ تفاوتی بمشاهده نمیرسد .
به گفته شریف ، در حال حاضر اعتصاب غذا در نظارتخانه اداره مهاجرت در كولیرید آغاز شده است و طبق اطلاعات از نظارتخانه های دیگر در چندین نظارتخانه دیگرنیز اعتصاب غذا جریان دارد.
تاکنون یک حادثه از covid-19 در بین افراد زیر نظارت در نظارتخانه اداره مهاجرت تأیید شده است. بتاریخ 18 مارچ بود که مرد 60 ساله ای را که مصاب شده بود تأیید گردید. اداره مهاجرت سویدن اظهار می دارد که وی قبل از تشخیص ، منزوی شده بود و به شفاخانه منتقل شد که بعدا درگذشت.
انا نیلسون (Anna Nilsson) عضوهیئت رهبری اداره مهاجرت با مسئولیت وظایف نظارت است. و او می گوید که توصیه های اداره صحت عامه سویدن دنبال میگردد:
– اگر دلیلی برای آن وجود نداشته باشد ، تجهیزات حفاظتی نداریم. اما اگرکسی به یک عفونت مشکوک مبتلا باشد ، تجهیزات داریم که بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
او می گوید که اخیرا تغییراتی در قسمت کاهش تعداد افراد دریک محل بعمل آمده است .
– در داخل نظارتخانه ما به تعداد تقریباً 200 مکان را کاهش داده ایم. بنابراین از 519 مکان ، اکنون بیش از 300 مکان در سراسر کشور داریم. ما همچنین توانسته ایم در هر نظارتخانه حداقل یک واحد را آزاد کنیم که بتوانیم مبتلا شده را از افراد سالم جدا کنیم.
کاهش تعداد بازداشت شدگان توضیحات متعددی دارد: اداره مهاجرت سویدن افراد جدیدی را در نظارتخانه به همان اندازه قبلی زیر نظارت نمیگیرد ، در همان زمان یکتعداد افراد اخراج گردیده و صد نفردیگر ازنظارتخانه ها رها شده اند – از آنجا که پولیس سرحدی ، همانطور که قبلاً گزارش شده بود ، با توجه به شیوع ویروس covid-19 تصمیم گرفته که اخراج تا یک زمان معقول انجام نخواهد شد.
شریف که در نظارتخانه اداره مهاجرت درکولیرید(Kållereds förvar) بسر میبرد می گوید: در میان کسانی که در نظارتخانه اداره مهاجرت باقی مانده اند نگرانی گسترده ای وجود دارد.
– آنها می گویند بله ، ما اکنون نمی توانیم کاری انجام دهیم. ما نمی توانیم شما را اخراج کنیم ، ما نمی توانیم شما را بفرستیم ، بنابراین شما باید در اینجا بمانید. و چه مدت؟ آنها می گویند ”ما نمی دانیم”
ترجمه از نسیم سحر
منبع :


Lämna ett svar