نجات کودکان افغان از فاضلاب های پایتخت ایتالیا

پلیس ایتالیا می گوید بیش از ۱۰۰ مهاجر بی خانمان از جمله ۲۴ کودک افغان در مجراهای فاضلاب در زیر ایستگاه راه آهن رم زندگی می کرده اند.

پلیس ایتالیا می گوید افراد یاد شده را از فاضلاب های پایتخت این کشور بیرون آورده است.

به گفته پلیس کودکان افغانی از ترکیه و یونان خود را به رم رسانده اند.

به گفته پلیس ایتالیا این کودکان بین ده تا پانزده سال سن دارند.

 

این کودکان در حال حاضر توسط نهادهای اجتماعی در رم نگهداری می شوند.

آن ها پس از آن پیدا شدند که پلیس راه آهن گزارش های مربوط به زندگی افراد مهاجر بی خانمان در شرایطی نامناسب در نزدیکی چند راه آهن رم را پیگری کرد.

مقام های پلیس می گویند این افراد به زبان ایتالیایی صحبت نمی کنند و شب ها برای نجات از سرما در فاضلاب ایستگاه های قطار می خوابیدند.

برخی از گروه های خیریه تخمین زده اند که در سال میلادی گذشته حدود ۱۰۰۰ کودک بدون والدین خود توانسته اند از کشورهای مختلف آسیا آفریقا و آمریکای لاتین وارد رم شوند.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2008/11/090404_wkf-afghan-childern-rome.shtmlLämna ett svar