نامه سرگشاده انجمن افغانها در سویدن به سفارت جمهوری اسلامی ایران-استکهلم

نامه سرگشاده انجمن افغانها به سفارت جمهوری اسلامی ایران-استکهلم

به تاسی از وقایع اخیری که در استان یزد ایران اتفاق افتاد و در اثر شلیک ماموران امنیتی ایران به موتر حامل پناهجویان افغان، موتر آتش گرفت و سه نفر از سرنشینان موتر مذکور که همه افغان بودند سوختند و جان سپردند.
گرچه پناهجویان قاچاقی وارد خاک ایران شده بودند و قرار گزارش موتر حامل آنها هم در پست بازرسی توقف نکرده بود اما باز هم موجه به نظر نمیرسد که ماموران امنیتی غرض توقف موتر، در حالیکه مملو از مسافر هم است، بدون آنکه آن را تعقیب نمایند و به دام اندازند، بالای موتر شلیک نمایند.
شلیک کردن آخرین مرحله تعقیب و گریز است نه نخستین گام.
نمی دانیم قوانین ایران در مورد افرادی که قاچاقی وارد کشور میشوند، چه حکم میکند ولی حتما حکم به کشتن بدون محاکمه آنها نداده است.
اما در عرف بین الملل از زمانی که یک پناهجو وارد خاک یک کشور میشود، باید زیر پوشش قرار گیرد تا پرونده آنها تکمیل شود و در اخیر دادگاه ( محکمه ) یا به ماندن آنها موافقت میکند و یا حکم اخراج فرد و یا افراد مورد نظر را صادر میکند.
میدانیم که در ایران چنین مراتبی رعایت نمیشود ولی حد اقل کاری را که مقامات جمهوری اسلامی میتوانند انجام دهند، برخورد متناسب به شان و کرامت انسانی پناهجویان است.
در حادثه آتش گرفتن موتر، دردآورترین صحنه د رکنار اولچک زخمی ها ، تقاضای آب از جانب یکی از نجات یافتگان است اما مامورین امنیتی به جای دادن آب فحش نثار میکند.
این اولین بار نیست که چنین برخوردی از جانب پاسگاه های مرزی و مامورین امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقابل مهاجرین افغان صورت میگیرد و برخلاف ازدیاد هم یافته است که آخرین نمونه آن حدود یکماه قبل کارگران جویای کار افغان در آنطرف مرز مشترک ایران و افغانستان در منطقه بنام« دهانه ذوالفقار » در بدو ورود از جانب مرزبانان جمهوری اسلامی ایران دستگیر، بعد از دستگیری شکنجه و در فرجام در داخل رود( دریای ) هریرود پرتاب کردند که این موضوع بطور گسترده در مطبوعات و شبکه های اجتماعی بازتاب یافت .
با توجه به اوضاع بد امنیتی و شرایط نابسامان اقتصادی در افغانستان یک تعداد مجبور میشوند برای تامین مخارج خانواده به کارهایی دست بزنند که حتی برای شان خطر مرگ هم دارد وبه کشور های مختلف و از جمله به جمهوری اسلامی رو می آورند ولی بدبختانه در جمهوری اسلامی با برخورد زشت ، ستم، لت وکوب ، شکنجه و کشتار بی رحمانه روبرو میشوند.
انجمن افغانها در سویدن در ضمن اینکه این عمل مامورین جمهوری اسلامی را مخالف تمامی نورمهای بین المللی و حتی اخوت و رافت اسلامی میداند و محکوم مینماید، تقاضای ما از دولت جمهوری اسلامی ایران اینست که مرتکبین این اعمال غیر متعارف و مامورین متخلف مورد بازپرس و مجازات قرار گیرند و همچنان به مامورین خود گوشزد نماید از برخورد خشونت آمیزی که موجب به خطر افتادن جان یک انسان میگردد پرهیز نمایند.
”یک افغان هم انسان است همانند یک ایرانی” . پس بیایید که از جان انسانها حفاظت نماییم.Lämna ett svar