مسکا حساس کاندید در شورای کمون نکه و کاندید یک جایزه از بنیاد سلطنتی

مسکا حساس (Moska Hassas ) ، گل دیگری از تبار جامعه‌ی افغان های مقیم سویدن اینک استوارانه در مسیر سیاست های بزرگ کشور سویدن گام برمی دارد و خودش را آماده نموده است تا با افتخار در فرایند انتخاباتی و عضویت در شورای شهری یکی از نواحی با اهمیت سیاسی شهر استکهلم که از جانب حزب سوسیال دموکرات‌های سویدن کاندید گردیده اشتراک ورزد و همزمان ، بنیاد سلطنتی کارل گوستاف شانزدهم پادشاه سویدن در هفته ی جاری ، بانوی با افتخار افغان تبار موسکا حساس را برای اخذ جائزه رهبری جوان خویش بخاطر ستایش از کارکرد های ایشان مبتنی بر ارزشمندی ، شجاعت ، انگیزه ، پیشاهنگی و رهبری موفقانه برای سال ۲۰۲۲ کاندید نموده که این موفقیت بزرگ‌ در گذشته هرگز در زندگی جامعه افغان های مقیم سویدن پیشینه ی نداشته که این افتخار مایه فخر و‌مباهات برای همه هموطنان عزیز ما می باشد .
قابل یادهانی میدانم اینکه ، موسکا حساس هم اکنون در حالیکه مسولیت رهبری سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات سویدن را در یکی از نواحی با اهمیت سویدن دارد ، مصروف تحصیل در دانشگاه مناسبات بین الدول پوهنتون استکهلم می باشد که این رویکرد ارزشمند بزرگ سیاسی را برای مسکا جان عزیز ، پدر مهربان شان و دوست عزیزم‌ نجیب حساس گرانقدر و همه خانواده معزز حساس صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم و موفقیت دخت با افتخار افغانتبار ما را در تمامی عرصه های زندگی آرزو مینمایم ، در عمر پربارش برکت .

با درود و مهر
فرید شیرزی Lämna ett svar