ملاقات با وزير امور مهاجرين و عودت کنندگان افغانستان

ديروز مورخ 28 مارچ 2009 از ساعت سه الي چهاربعد از ظهر با آقاي عبدالکريم براهوي وزير امور مهاجرين و عودت کنندگان افغانستان ملاقات نمودم . درين ملاقات خانم زاهده شهيدي مشاور وزارت نيز حضور داشت

در ملاقات در مورد وضعيت مهاجرين افغان در سويدن مفصل صحبت گرديد . گزارش مفصل آن عنقريب نشر ميشود . يک بخشي از مطالب در صحبت تلويزيوني برنامه ” صبح و زندگي ” تلويزيون آريانا افغانستان که فردا دوشنبه مورخ 30 مارچ به ساعت 08.05 بصورت زنده و مستقيم نشر خواهد شد ، يادآوري خواهد گرديد .دوستان ميتوانند به برنامه تيلفون نمايند و مشکلات و سوالات شانرا مطرح کنند . شماره تيلفون 0093700111130 ، وقت سويدن 04.35 ، وقت کابل 08.35 .

عزيزان که مشکلات دارند ، لطفا به شماره بالا از ساعت  04و35 صبح الي 05.15 وقت سويدن به برنامه صبح وزندگي تماس بگيرند واز مشکلات خود سخن گويند . البته برنامه را بصورت مستقيم از سويدن نميتوان مشاهده کرد ولي سوالات را از طريق تيلفون ميتوان ، مطرح نمود. 

عزيزان ! اين چانسي است که براي بيان مشکلات تان آماده گرديده و از آن استفاده کنيد. گفتني است که اين برنامه بصورت زنده ومستقيم در سرتاسر افغانستان نشر ميگردد

تکرار برنامه روز دوشنبه ساعت 08.35 سويدن نشر ميگردد

نسيم سحرLämna ett svar