معرفی کتاب: صلح ، حقوق و حاكميت قانون

بنام خداوند جان و خرد !
انجمن حقوقدانان در افغان در اروپا همه ساله كنفرانس علمى – را تحت عناوين مختلف و مبرم براى افغانان و افغانستان داير مينمايد . در سال ( ٢٠٢٠ م ) بنابر شيوع وسيع وايروس كرونا ، تدوير كنفرانس ممكن نگرديد و برمبناى نظرات خبره گان شوراى رهبرى انجمن تصميم اتخاذ نمود ، تا مقالات پژوهشى خبره گان حقوق و دانشمندان ورجاوند ، بشكل كتاب منتشر گردد .
در سال ( ٢٠١٩ م ) در كنفرانس علمى – مسلكى انجمن منعقده در كشور شاهى بلجيم ، بخاطر دستيابى به صلح واقعى و پايدار ، انجمن صلح « ارزش محور » ( برخلاف شخص ، قوم و تنظيم محورى ) را پيشنهاد و اصل :
دفاع از جمهوريت ، در برابر امارت را مطرح نمود ، كه خوشبختانه به بحث محورى و گفتمان عام مبدل گرديد ، در تداوم ان عنوان كنفرانس امسال كه اكنون ، عنوان كتاب مى باشد ، مرتبط به نياز و ارمان واقعى مردم ما ، بخاطر دستيابى به صلح پايدار :
صلح ، حقوق و حاكميت قانون پيشنهاد گرديد ، كه مجموع مقالات مندرج در كتاب ، زوايايى مختلف موضوع را به بررسى گرفته است .
درین كتاب كه بشكل ديجيتال از طرف انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، گردیده ، ابعاد مختلف مرتبط به عنوان ، بشكل مشروح در مقالات علمى و تحقيقى خبره گان حقوق ، و دانشمندان بلند مرتبت ، بازتاب يافته و انگيزه نشر كتاب در احوال جارى بخاطر چگونگى دستيابى به صلح پايدار و واقعى ( صلح مثبت ) در ياداشت مبسوط رييس انجمن ، محترم ميرعبدالواحد سادات بيان گرديده است .
كمال افتخار است كه ، ياداشت حقوقدان بزرگ و مجرب ، استاد سابقه دار فاكولته حقوق و علوم سياسى ، جناب پوهاند دوكتور فاضلى سراغاز نوشته دانشمندان گران ارج مى باشد .
از دانشمند بلند مرتبت جناب محق كه دست بالايى در علوم اسلامى ، تاريخ و فرهنگ دارد ، مقاله ارزشمند تحت عنوان « طالبان م نظام اسلامی – از شعار تا محتوا » در کتاب وجود دارد .
مقالات سابقه داران و پيشگامان نهضت زن و حقوقدانان برجسته و فرهيخته ، محترمه صفيه حسابى حقوق ، محترمه بلقيس تابش و محترمه عفيفه جان « ازادزوى » در كتاب ، وجاهت اين اور را مضاعف ساخته است .
جناب دوكتور مجاز استاد سابقه دار پوهنحى حقوق و علوم ، « مكانيزيم صلح » را تدوين و همراه با نوشته شان بنشر رسيده است .
نوشته هاى پر ارزش از حقوقدانان سابقه دار و ديپلوماتان مجرب ، جناب ظريف ، جناب نبيل باركزى ، جناب فرمان معاون انجمن ما و جناب ابوى رييس شوراى افغانان مقيم دنمارك درين اثر و جود دارد .
مقاله مبسوط از پژوهشگر مسايل افغانستان و رييس شوراى همبستگى افغانهاى خارج از كشور جناب دوكتور خالدى ، در تحليل و ارزيابى « روند تجدد طلبى و ديموكراسى در تقابل با ارتجاع و ديكتاتورى » داريم .
قوانين عدالت محور و رعايت حقوق مدنى در حكومت دارى نوين را ، قاضى سابقه و قانون دان ارشد جناب قضاوتپوه صميم و عضو گران ارج رهبرى انجمن به بررسى گرفته است .
شخصيت ارجمند علمى و ملى وصاحب اثار ارزشمند و حقوقدان سابقه دار ، جناب ولى ، مقاله « صلح در پرتو قانون » را تحرير نموده است.
حقوقدان و كارشناس حقوق بين المللى جناب دوكتور پامير بر موضوع مبرم « د افغانستان شخړه او نړیوال بشرى حقوق » نوشته ارزشمند دارد.
اماج نوشته حقوقدان بلند مرتبت و نويسنده گرانقدر جناب فيض ، اثار حقوقى موافقت نامه دوحه است .
جناب عزيز پور در نوشته شان مفهوم و انديشه دولت قانون سالار را همجانبه بررسى نموده است .
نوشته حقوقدان سابقه دار جناب پوهنيار دهزاد معاون و منشى انجمن معطوف بر مسايل حاكميت قانون ، تقسيم قدرت و مسؤليت و شهروند در قرارداد اجتماعى مى باشد .
دوستان گرانقدر كه علاقمند دريافت كتاب باشند ، بنویسندتادر ايميل و يا در مسنجر بخدمت شان گسيل ميگردد .
با حرمت
دارالانشای انجمن
منبع : فیسبوک جناب عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
غرض مطالعه کتاب لینک زیر را کلیک و دونلود نمایید:


Lämna ett svar