مسکا حساس بحیث رئیس سازمان جوانان سوسیال دموکراتهادر ولایت استاکهولم انتخاب شد

مسکا حساس ، سیاستمدار جوان که به دیدار با تاریخ نائل گردید !

او‌ که سرنوشت بر آن شد تا نام اش را به عنوان نخستین سیاستمدار جوان افغان تبار به اینگونه در صفحات تاریخ حزب سوسیال دموکرات سویدن ثبت نماید، به این توفیق دست یافت تا در فرایندانتخابات و رقابت نفسگیر سیاسی ، بصفت رئیس سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات سویدن در حوزه سراسری استوکهولم انتخاب گردد .
بواقعیت ،اگر روزی دختران و زنان بخواهند از این دنیا بروند ، الحق‌ که باید ، زیبائی ، هنر ، سیاست و خلاقیت را با خود شان ببرند ! چون تنها زن هاست که به هر پدیده ی زیبائی می بخشند .
سهم و حضور گسترده دختران و زنان در عرصه سیاست های بزرگ در حوزه تمدنی کشور های اروپائی در حقیقت که یک شگرد ظریفانه ، جذاب و ماندگار در عرصه تاثیر گذاری در فرایند تصمیم گیری های کلان سیاسی در این جوامع بوده که از اهمیت خاص و منحصر بفرد خودش برخوردار اند . و در اینجا حرف و سخن از موفقیت های بی پیشینه یکی از نخبه های جوان در تاریخ یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین احزاب سیاسی سویدن ، حزب سوسیال دموکرات سویدن اعتبار از سال تاسیس اش در 1889میلادی در میان است که برای اولین بار رهبری سیاسی یکی از اثر گذارترین نهاد های تشکیلاتی مربوط به حزب سوسیال دموکرات های سویدن که مرکز تجمع هزاران جوان متعهد سیاسی کشور سویدن و خاستگاه قدرتمند کادر های رهبری کننده حزب سوسیال دموکرات آنکشور محسوب می گردد یعنی حوزه سرتاسری استوکهولم سازمان جوانان این حزب را ، سیاستمدار جوان بیست و یکساله افغانتبار در پی انتخابات شفاف با رای اکثریت مطلق بدست آورد .
ایشان بانو مسکا حساس سیاستمدار جوان افغان تبار است که به این موفقیت کم نذیر دست یافته که این رویکرد تحسین برانگیز مایه افتخار و مباهات برای همه هموطنان ما ، جامعه ی روشنفکری افغان و منبع الهام بزرگ برای نسل جوان و بالنده افغانستان در جلاوطنی محسوب می گردد . بدین مناسبت مسوولین سایت و برگه ی فیسبوک افغان های سویدن این کامیابی و سرفرازی بزرگ را برای بانوی افتخار آفرین مسکا جان حساس ، والدین گرامی و همه اعضای خانواده گرامی حساس صمیمانه تبریک و تهنیت می گویند و برای شان موفقیت های مزید در تمامی عرصه های زندگی آرزو‌می برند .
اینک ، جهت شناخت از پیشینه ی پر بار زندگی این جوان افتخار آفرین ما ، نیمرخ نگاهی داریم به کارکرد های ماندگار شان :
مسکا حساس که بیست و یکسال عمر دارد ، دوران تعلیمات ابتداییه و ثانوی اش را در لیسه ی کمون ( نکه ) موفقانه بپایان رسانیده و هم اکنون در رشته علوم سیاسی و روابط بین المللی پوهنتون استوکهولم مشغول تحصیلات عالی می باشد .
مسکا حساس پس از انتخابات سال 2018، در حالیکه 16 سال عمر داشت به عضویت سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات سویدن (SSU ) پیوست و سپس بصفت فعال سازمان جوانان آن حزب در کمون ( Nacka ) به فعالیت سیاسی خویش ادامه داد .
مسکا حساس بین سال های 2019-2020 بصفت عضو هییت مدیره سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات سویدن در کمون ( نکه ) و اعتبار از سال های 2020-2021 بصفت مسوول امورمالی آن سازمان و در فاصله بین سال های 2022-2023 به عنوان رئیس سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات سویدن در کمون ( نکه ) انتخاب و اجرای مسوولیت نموده است .
مسکا حساس همچنان بصفت عضو هییت مدیره حزب سوسیال دموکرات سویدن مربوط به ناحیه کمون ( نکه ) و همچنین به عنوان عضو کمیته آموزش آن حزب و همین اکنون بصفت عضو کمیته اوقات فراغت در شورای شهرداری مصروف خدمت می باشد .
مسکا حساس در سال 2022 به عنوان عضو هییت مدیره سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات سویدن در زون سراسری استوکهولم انتخاب گردید که در 11 مارچ سال 2023 موفق گردید تا بصفت رییس این سازمان بزرگ و تاثیر گذار 3500 نفری جوانان سوسیال دموکرات های سویدن انتخاب گردد ‌و بصفت رهبر جوان و تاثیرگذار در پهنای سیاست های بزرگ کشور سویدن حضور آبرومند بیابد .
سرش سلامت و در عمرعزیزاش برکت! 

Moska Hassas 21 år Har studerat Naturvetenskap på Nacka gymnasium och studerar nu Statsvetenskap och internationella relationer på universitetet. Efter valet 2018 gick Moska Hassas med i SSU när hon var 16 år och blev då aktiv i SSU Nacka och Socialdemokraterna i Nacka. Hon fick sitta som ledamot i styrelsen för SSU Nacka mellan 2019-2020, som kassör för SSU Nacka mellan 2020-2021 och som ordförande för SSU Nacka 2022-2023. I partiet i Nacka har Moska  suttit i styrelsen för socialdemokraterna i Nacka. Hon  har även suttit som ledamot i utbildningsnämnden från 2020-2022 och nu sitter Moska som ledamot i fritidsnämnden och kommunfullmäktige. 2022 blev hon  även invald som ledamot i styrelsen för Stockholms läns SSU-distrikt. SSU för alla kommuner i Stockholms län. SSU distriktet har cirka 3500 medlemmar och i helgen den 11 mars 2023 blev Moska Hassas vald som ordförande för distriktet.Lämna ett svar