مستند روایت از یک عکس

مردم دنمارک همه ساله بخاطر گرامیداشت و یاد بود از میلیون ها تن از جانباختگان‌ در اردوگاه های مرگ رژیم فاشیستی نازی های المان از سراسر جهان و‌ رهائی تعداد از اتباع کشور شان که از زیر سیطره ی تحقیر ، آزار و شکنجه کوره های آدم سوزی نازی ها در کشور های اروپای شرقی رهائی یافتند،با تدویر کنسرت ها و اجرای آثار از نام آورترین آهنگسازان آن دوران که خود در آن اردوگاه ها شکنجه و به هلاکت رسیده اند تجلیل بعمل می آورند . امسال در راستای اجرای این دین اخلاقی و انسانی ، داکتر لیلا شیرزی آواز خوان اوپرا در همسوئی با حلقات هنری کشور دنمارک بخاطر احترام به نام و جایگاه بلند انسانی قربانیان این شکنجه گاه ها ، بتاریخ دوم و سوم ماه نوامبر ۲۰۲۳ در شهر های آغوس و کپنهاگن کشور دنمارک کنسرت های را با آهنگ های از مفاخر موسیقی کلاسیک آنزمان اجرا نمود . گفتنی است که خود آهنگ ها ابتدا از گوشه های مختلف جهان در آن اردوگاه جمع آوری ‌و به اسارت کشیده شده بودند که اکثریت شان بعدا در کوره های آدم سوزی نازی های آلمان فاشیست نابود گردیدند که سرنوشت بعضی از این آهنگ ها ‌و آثار بگونه ی رقم خورد که از جانب آهنگساز های سرشناس در داخل سلول های این اردوگاه ها ساخته و‌خلق گردیدند . هر آنچه را که شما در این تصویر مشاهده مینمایید همسوئی یک خانم سالمند دنمارکی با لیلا جان شیرزی می باشد که زمانی این بانوی کهنسال ، دختر خورد سال بود ‌‌ و همراه با بزرگان خانواده شان در سلول زندان های اردوگاه های تحقیر ‌و مرگ زندانی بود و برادر بزرگش که خود یکی از آهنگسازان موسیقی آنزمان اروپا بود که بعدا بدست فاشیست ها در همان یکی از اردو گاه ها بقتل رسید، آهنگ ماندگار را در داخل سلول های آن اسارت گاه ترتیب اثر داد که پس از مرگ اش با سرودن آن از جانب هنرمندان مختلف در جهان ماندگار گردید . این آهنگ با متن اصلی آن از جانب لیلا جان شیرزی در جریان کنسرت های مورخ ۲ و ۳ نوامبر امسال اش نیز اجرا گردید که این خانم کهن سال که خواهر این آهنگساز مشهور می باشد در ختم این کنسرت در عقب استیژ با مراجعه به لیلا شیرزی با احساسات خاص ضمن ابراز قدردانی بابت این رویکرد هنری ، سیاسی و تاریخی از خاطرات اسارت خود و سرنوشت غم انگیز برادر ارشد و آهنگسازش بزبان خود حکایات مستند داشت . اکنون‌که ۷۸ سال از آزادسازی اردوگاه های مرگ در سال ۱۹۴۵ می گذرد، با این حال خاطره تلخ مرگ بیش از یک میلیون نفر در این اردوگاه ها به دست حکومت آلمان نازی در خاطره جمعی مردم دنیا زنده است . اگر چه داستان جنایات هولناک‌ به سبک نازی های آلمان پس از ختم جنگ جهانی دوم تمام شد اما عبرت آن برای کسانی که تاریخ را فراموش نکنند، در دسترس است که رویکرد هنری ، سیاسی و تاریخی ماه نوامبر موسیقی کلاسیک‌ دنمارک مصداق این گفته ی ماست .
ف ش 


Lämna ett svar