مسئولیت نماینده سويدن در دوره جدید کمیسیون اتحادیه اروپا

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز افرادی را که در دوره ی جدید کمیسیون، سمت های بیست و پنج گانه را به عهده خواهندداشت، معرفی کرد. یکی از آنها سسیلیا مالمستروم از حزب لیبرال مردم است که ازسوی نخست وزیر، فردریک راین فلدت اخیرا به عنوان نماینده ی سوئد درکمیسیون معرفی شد. او در دوره ی جدید کمیسیون، مشترکا با ویویان ردینگ، مسئولیت امورحقوقی و داخلی اتحادیه را به عهده خواهدداشت

Cecilia Malmström. Foto: Hans Runesson/Scanpix
امور قضایی، حقوق بشر و حقوق شهروندان به عهده ی ویویان ردینگ و امور مهاجرت، همکاری میان ادارات پلیس و مبارزه با جرایم سازمان یافته به عهده ی سسیلیا مالمستروم گذاشته شده است. وظیفه ی اوبصورت جزیی تر، داشتن مسئولیت امور پلیس اتحادیه اروپا ، کنترل های مرزی ، نظام سفردر کشورهای عضو قرارداد شنگن، روادید یا ویزا و ادارات مبارزه با موادمخدر دراتحادیه است.
قراراست تا ساعتی دیگر، فردریک راین فلدت نخست وزیر در یک کنفرانس خبری، ضمن اعلام این خبر، جزییات بیشتری را درمورد وظایف و مسئولیت های سسیلیا مالمستروم بیان کند.
در دوره ی جدید کمیسیون اتحادیه اروپا، نماینده ی دانمارک مسئولیت امور جوی و نماینده ی فنلاند همراه با نماینده ای از یک کشوردیگر مسئولیت وزارت دارایی اتحادیه را به عهده خواهندداشت.

دراینجا می توانید اسامی و مسئولیت تمام بیست و پنج عضو کمیسیون اتحادیه اروپا را که امروز معرفی شدند ملاحظه کنید:

Spanien: Joaquín Almunia – Konkurrens och vice president i kommissionen.

Ungern: László Andor – Sysselsättning och sociala frågor.

Frankrike: Michel Barnier – Finansfrågor.

Rumänien: Dacian Ciolos – Jordbruk and landsbygdsutveckling.

Malta: John Dalli – Hälsofrågor.

Grekland: Maria Damanaki – Sjöfart och fiske.

Belgien: Karel De Gucht – Handel.

Tjeckien:  Štefan Füle – Utvidgning.

Österrike: Johannes Hahn – Regionala frågor.

Danmark: Connie Hedegaard – Klimatfrågor.

Irland: Máire Geoghegan Quinn – Forskning och utveckling.

Bulgarien: Rumiana Jeleva – Internationellt samarbete och humanitära frågor.

Estland: Siim Kallas – Transport och vice president i kommissionen.

Nederländerna: Neelie Kroes – Telekom och vice president i kommissionen.

Polen: Janusz Lewandowski – Budget.

Sverige: Cecilia Malmström – Migration och rättsfrågor.

Tyskland: Günther H. Oettinger – Energi.

Lettland: Andris Piebalgs – Utveckling.

Slovenien: Janez Potocnik – Miljö.

Luxemburg: Viviane Reding – Rättsfrågor och medborgarskap samt vice president i kommissionen.

Finland: Olli Rehn – Ekonomiska och monetära frågor.

Slovakien: Maroš Šefcovic – Vice president med ansvar för administration och mellan-institutionella frågor.

Litauen: Algirdas Šemeta – Skatt och tullfrågor, revison och bedrägeri.

Italien: Antonio Tajani – Industri och entreprenörsfrågor samt vice president i kommissionen.

Cypern: Androulla Vassiliou – Utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor.

منبع : سايت پژواک
معلومات بيشتر به زبان سويدني در لينک زير از راديو سويدن


 


Lämna ett svar