مراسم توديع سفير کبير افغانستان در اسکانديناويا

به زودی زمان خدمت، جناب آقای محمد جاويد لودين، سفير کبير افغانستان در اسکانديناويا به پايان می رسد و از آنجاييکه ايشان فرد فعال و دلسوزی برای مهاجرين مقيم اين منظقه بوده اند، ما ارگانهای اجتماعی و فرهنگی افغانهاي مقيم استکهلم سويدن ( انجمن افغانها و کلوب قلم افغانها  ) قرار گذاشتيم تا روز شنبه 9 ماه می مراسم توديع جناب آقای لودين را به منظور پاس و سپاس از خدمات ارزندهء شان در سفارت افغانستان در ناروی، برگزار نماييم

؛ لذا از کليه هموطنان گرامی تقاضا می نماييم  که در اين مراسم شرکت نموده تا با حضور خود رسم پاسداشت را که از خصايل ملی ما بشمار ميرود در قبال آنهاييکه با استفاده از موقعييت های رسمی تلاش نموده اند تا مصدر خدماتی شوند، ادا نماييم.

زمان: از ساعت یک تا سه بعذ از ظهر روز شنبه 9 ماه می 2009

مکان: سالن کنفرانس هال جمنازيم نکه

برگزار کننده گان

انجمن افغانها و کلوب قلم افغانهاLämna ett svar