محکمه سه مرد افغان به اتهام قتل رضا حسینی در کیرونای سویدن

پنجشنبه مورخ 22 اکتوبر محکمه سه تن به اتهام قتل رضا حسینی بیست ساله که بطور وحشیانه با بیشتر از 90 ضربه چاقو در یک سرویس ( بس) در کیرونا(Kiruna ) انجام شد تدویر یافت.

در 15 جولای  سال جاری بود که رضا حسینی ، پس از شیفت خود در یک خانه سالمندان ، در راه بازگشت به خانه در یک سرویس( بس) در مرکز کیرونا ( Kiruna) به طرز وحشیانه ای به قتل رسید. سارنوال   یک پدر مظنون 47 ساله و دو پسرش ، 15 و 17 ساله را به قتل  به اثر انگیزه ”شرافت وغیرت” متهم نموده است. گفتنی است که مادر مقتول که در ایران زندگی میکند خواستار ارسال جسد پسرش به ایران شده ولی  جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود را نداده است.جزئیات بیشتر در لینک زیر سایت تلویزیون سویدن بخوانید و بشنویید:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/svt-forklarar-har-ar-atalet-bakom-bussdadet

تفصیل بیشتر در روزنامه افتون بلادت سویدن : رضا حسینی قبل ازقتلش ، چهار مرتبه از قاتلین به پولیس شکایت کرده بود.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/566Jl6/lena-hallengren-det-ar-inte-rimligt

لینک مرتبط به این مطلب :

بازهم یک جوان افغان به قتل رسیدLämna ett svar