لايحه جديد حکومت در مورد مهاجرت براساس پيوند خانوادگي به پارلمان ارسال شد

دولت امروز لایحه ای را در رابطه با مهاجرت خویشاوندی به پارلمان ارائه داد که قراراست از ۱۵ آوریل سال آینده به اجرادرآید

Försörjningskrav vid anhöriginvandring införs

براساس این لایحه کسانی می توانند پیوستن خویشاوندان خود و اقامت آنها را درسوئد درخواست کنند که دارای شغلی مورد پذیرش با درآمدی کافی برای تامین هزینه ی مسکن و گذران زندگی باشد.  
توبیاس بیلستروم، وزیر امورمهاجرت می گوید که شغل فرد متقاضی باید منطبق با سیاست های شغلی اداره مهاجرت باشد. او همچنین می گوید که شرط  داشتن شغل مناسب، این موقعیت را ایجادمی کند که شخص متقاضی، درصدد یافتن شغل و مسکن درمناطقی باشد که امکام یافتن کار بیشتراست.
دراین لایحه آمده است که این قانون، کودکان و والدین آنها را دربرنمی گیرد. این قانون همچنین شامل افراد دارای شهروندی سوئد، خارجی هایی که چهارسال در سوئد زندگی کرده اند، متقفاضیان پناهندگی و کسانی که می توانند به دلایل امنیتی اجازه ی اقامت دریافت کنند نیز نمی شود

متن از سايت پژواک

منبع سايت حکومت سويدن

درين باره بيشتر به زبان سويدني بخوانيد

Försörjningskrav vid anhöriginvandring införsLämna ett svar